Kapat

Rüyada Koyun Görmek, Rüya Yorumu

Rüyada Koyun Görmek, Rüya Yorumu

Bir rüya, uyku sırasında meydana gelen bir dizi fantezidir ve rüyalar tutarlılıkları ve mantıkları bakımından farklılık gösterir ve rüyaların oluşumunu açıklayan birçok teori vardır. Sigmund Freud, rüyaların ruhun başvurduğu bir araç olduğunu söyler. Bastırılmış arzularını ve güdülerini, özellikle de gerçekte tatmin edilmesi zor olanları tatmin eder. Rüyalarda birey, güdülerinin bir olay ya da durum şeklinde gerçekleştiğini görür ve aç insanların geçim piyasasını hayal ettiğini söyleyen popüler atasözü bunun en iyi ifadesidir, ancak rüyadaki arzular genellikle kamufle edilir. veya gizli, böylece rüyayı görenin anlamının farkında olmasın ve bu nedenle birçok rüya anlamdan yoksun görünür. Mantık, çok mantıklı olan hayal kurmanın aksine çılgınca düşünme gibidir. İslami tarafa gelince, rüyaların çağrışımları ve yorumları vardır ve İbn Şirin , El-Zahiri, El- Nabulsi ve diğerleri gibi birçok güvenilir tercüman vardır . Rüya yorumları

Rüyada koyun görmek İbn Şirin

Rüya tabircisi İbn Şirin, bir kimsenin rüyada koyun görmesinin, annesine ve babasına itaat eden salih evlada işaret ettiğini söyler ve anne babasından salih bir erkek evladı olacağını haber verir. Rüyada koyun yavrusu görmek, gençliğe, kuvvete, onda bağların, dostlukların, tanışıklıkların ve sevgilerin bir arada bulunmasına, bekar bir kadının rüyasında koyun görmesi ise , bir kimsenin gelişine işarettir. nişanlanmak isteyen bir damat, rüyasında koyun kesiyormuş gibi gören kimse ise, bu rüya akrabası veya arkadaşı olabilecek sevdiği bir kimsenin ölümüne işaret eder .

Rüyada koyun görmenin diğer tabirlerinden bazıları şunlardır:

 • Rüyada koç gören kimsenin niyetinin sağlam olduğuna, kalbinin kin ve nefretten arınmış olduğuna delalet eder .
 • Eğer kahin dine ve topluma isyan ediyorsa, koyun veya koç görmesi, yolsuzluğunun artmasına ve toplumun kanunlarını ve kutsal geleneklerini ihlal etmesine işaret eder.
 • Rüyada besili bir koyunu herhangi bir kusuru veya yarası olmadan görmenin yorumu, görenin hayatında maddi bir örtüye ve rızkının artmasına, bu da hayatındaki rahatını ve kanaatini artıracağına işaret eder.
 • Bir kimse rüyasında bir koyunu birine hediye ettiğini görürse, bu, Cenab-ı Hakk’ın kendisine yakında salih bir nesil vereceğine delildir.
 • Bir kimsenin rüyada bir koyun görüp koyunun yününden bir şey aldığını görmesi, zenginliğe, büyük bir mirasa ve görenin elde edeceği çok paraya işaret eder.

Rüyada Bekar Kadınların Koyun Görmesi

Rüyada koyun görmek, birçok yorum taşıyan ve geçimin bolluğuna ve bolluğuna işaret edebilen vizyonlardan biridir. Başka bir yorumda, rüyadaki koyun kötülük ve rüyayı görenin yaşadığı birçok sorun ve endişedir. Bekar bir kadının rüyasında koyun görmenin yakın bir evlilik olacağı rüya fakihlerinin yorumladığı gibi, rüya sahibi ve ailesi için büyük mutluluk ve hayırların gelmesi bu hususta görmekle ilgili detaylı olarak açıklanan en önemli husustur. rüyada bir koyun.

 • Bekar bir kadın için rüyada koyun görmek, Allah’ın emriyle hayırların gelişine ve beklenen mutluluklara işarettir .
 • Tek bir rüyadaki beyaz koyun, zayıf iradeli bir kişiyle yakın bir nişana işaret eder .
 • Bekar bir kadının rüyasında kara koyun görmek, bekar kadının Allah’ın izniyle gireceği duygusal bir ilişkiye, rüyada kara koyun görmek ise mutluluğa ve birisine karşı beslediği iyi duygulara işaret edebilir.
 • Bekar bir kadın için rüyada koyun görmek, rüyayı gören için gençliğe veya güzellik ve zarafete işaret edebilir.
 • Bekar bir kadın için rüyada küçük beyaz koyun görmek, kendisine evlenme teklif edecek olan aciz damat üzerinde hakimiyet kuracağına işaret eder. [1]

Evli bir kadın için rüyada koyun görmek

 • Evli bir kadın için rüyada koyun görmek, uzun yıllar kısır kaldıktan veya birkaç kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra bir erkek çocuk dünyaya getireceğine ve bunun için hep Allah’a dua edip çocuğun salih, salih bir kimse olacağına delalettir. ve anne babasına itaatkar .
 • Evli bir kadın için rüyada koyun görmek, kocasıyla olan mutluluk ve istikrar duygusuna ve hayırlı bir evlat oluşumuna da işaret eder.
 • Evli bir kadın için rüyada koyun görmek, karı koca arasında meydana gelen ve boşanmaya neden olan bazı sorunlardan kurtulmaya veya hamilelikte bazı zorluklarla karşılaşmaya işaret eder.
 • Evli bir kadın için rüyada koyun görmek, kocasının istikrarına ve karşılıklı iyi duygularına işaret eder.
 • Evli bir kadının rüyasında koyun görmesi, kendisine ve kocasına rızkın geleceğine ve kocanın iş yerinde yükseleceğine işaret eder.
 • Evli bir kadının rüyasında kendisine hediye edildiğini gören koyun görmesi, kendisi ve ailesi için berekete ve geçime işaret eder.

Hamile bir kadının rüyada kuzu görmesi

 • Rüyada hamile koyun görmek, doğum zamanının yaklaştığına işaret eder .
 • Hamile bir kadının rüyasında çok sayıda koyun görmesi, hamileliğine kaç ay kaldığını gösterir .
 • Hamile bir rüyada koyun görmek, iyi bir vizyon ve müjdedir.
 • Hamile bir kadının rüyasında koyun yünü görmek, çok para kazanacağına ve önümüzdeki günlerde birçok projeye başlayacağına işarettir.
 • Zayıf yapılı hamile bir kadının rüyasında koyun görmek, hamilelik ve doğum sırasındaki ciddi sıkıntıları ifade ettiği gibi, uğursuzluğa delalet ettiği için iyi değildir.
 • Rüyada hamile bir koyun görmek ve koyunun besili olması Allah’ın izniyle kolay bir doğuma işarettir.

Boşanmış bir kadın için rüyada koyun görmek

 • Boşanmış bir kadının rüyada koyun görmesi, onun kendisini beslediğinin hayra ve rızka işaret eder .
 • Rüyada boşanmış bir kadın için koyun sesi çıkarmak, müjdeli bir haber işitildiğine işaret eder .
 • Boşanmış bir kadının rüyasında kuzu görmesi, onu evinde büyüttüğüne, rızkın ve hayrın genişlemesine, geçim lüksüne ve hayallerinin gerçekleşmesine işaret eder .
 • Rüyada boşanmış koyun görmek , tanımadığı birinin kendisine iri ve semiz bir koyun hediye etmesi , hayırlı bir işe kavuşacağına delalettir .
 • Rüyada boşanmış bir kadın hakkında koşan bir koyun görmek, kadın için koşulların daha iyiye doğru değişmesine işarettir .
 • Boşanmış bir kadının evin içinde çok sayıda koyun görmesi, boşanmış kadının hayatında Allah’ın izniyle başına gelecek pek çok hayırlara delalettir.

Dul bir kadın için rüyada koyun görmek

 • Rüyada koyunu dul kadın yetiştiriyormuş gibi görmek, gören için hayra ve rüyanın gerçekleşmesine işaret eder.
 • Dul kadının rüyasında koyunu keserken görmesi, evleneceğine işaret eder. [2]

Bir erkek için rüyada koyun görmek

 • Bir erkek için rüyada koyun görmek, yakalamazsa elinden gidecek bir hayra işarettir.
 • Bir erkeğin rüyasında ak koyun görmek veya koç görmek, çok paraya delalet eder.
 • Bir kimsenin rüyasında bir koyun satın alıp kahine verdiğini görmesi, bekar ise yakın bir evliliğe, evli ise eşinin yakın zamanda hamile kalacağına işaret eder.
 • Bir erkeğin rüyasında beyaz koyun görmesi, güzel bir kızla evliliğe işaret eder.
 • Bir erkek için rüyada beyaz koyun görmek, bekar bir erkeğin güzel bir kızla evleneceğine işaret eder .
 • Koyun alındığını veya hediye olarak verildiğini görmek, evliliğe veya karinin hamileliğine işarettir.
 • Bir erkeğin rüyasında meçhul bir kimsenin koyun boğazladığını görmesi, hayrın bolluğuna ve rızkın bolluğuna işaret eder.
 • Kocanın koyunu kestiğini görmek, uğursuzluğa işarettir ve kocanın bir akrabasının, sevdiği bir kişinin veya bir arkadaşının ölümüne işaret edebilir.
 • Evde yetiştirilmiş koyun görmek, arzu ve dileklerin gerçekleşmesine ve salih amellere işaret eder.
 • Bir erkeğin rüyada koyun görmesi, iş veya ticaret yoluyla kendisine büyük bir hayır geleceğine işaret eder .

Rüyada koyunun konuştuğunu görmek

 • Rüyada koyun görmek, evli bir kadınla konustuğunu görmek, evliliginin istikrarina isarettir .
 • Rüyada koyun görmek, görenin alacağı büyük rızka işarettir .
 • Rüyada koyun görmek, bir adamın onunla konuştuğunu görmek, kendisine gelecek olan büyük hayra işarettir .
 • Rüyada koyun görmenin yorumu, görenin hayatındaki iyi değişikliklerin bir işareti olarak konuşur.

Rüyada koyun kesildiğini görmek

 • Rüyada koyun boğazlandığını, rüyayı görenin de savaşta olduğunu görmek, hayra ve rüyaların gerçekleşmesine işarettir .
 • Rüyada koyun kesildiğini görmek, rüyayı görenin işlediği günahlardan sonra Allah’a tövbe ettiğine ve Cenab-ı Hakk’ın onun tevbesini kabul ettiğine işarettir .
 • Rüyada koyun kesildiğini görmek, rüya sahibinin borçlu olduğuna ve borcunun ödendiğine, hapiste ise hürriyetine kavuştuğuna işarettir.
 • Bir kadının rüyada koyun kestiğini ve ondan çok kan geldiğini görmesi, yaşadığı sıkıntı ve sıkıntıların ortadan kalkmasına, rüyalarının gerçekleşmesine veya gıyabında bir kimsenin gelmesine işaret eder.
 • Kim rüyasında Kurban Bayramı’nda koyun kestiğini görse, bu Allah’ın rüyayı gören kişiyi mazlumların hürriyetine vesile kılacağına işarettir.
 • Rüyada bir koyunun kesildiğini gören kimse, bu, anne ve babaya masiyetin bir alametidir.
 • Bir kimsenin rüyasında koyun kestiğini ve etini çiğ olarak yediğini görmesi, o kimsenin insanları gıybet ettiğine işaret eder.
 • Rüyada koyun kesildiğinde kan gelmesi, başına bir şey geleceğinden korkan rüya sahibinin başına bir şey geleceğine işarettir.
 • Rüyada bir koç kestiğini ve düşmanlarından para elde etmeye alamet olarak derisini yüzdüğünü gören kimsenin rüyasında borçlu olduğunu ve koyun boğazladığını gören kimsenin bu borcunu ödeyeceğine işaret edilir. yakında.
 • Rüyada kuzu ve koç eti pişirdiğini gören kimse, mevki sahibi bir kimseden para elde edeceğine işaret eder. [3]

Rüyada ölü koyun görmek

 • Rüyada ölü koyun görmek, görücünün anne babası tarafından terk edileceğine ve onlara karşı itaatsiz davranacağına işarettir .
 • Rüyada bir yerde çok sayıda ölü koyun görmek, o yerde savaş çıkacağına ve çok kişinin öleceğine işarettir.
 • Rüyada ölü koyun görmek, rüya sahibinin Allah katında başarısızlığa uğramasına işarettir .
 • Rüyada ölü koyun görmek, rüya sahibi için özgüven kaybına ve strese işarettir.
 • Rüyada koyun ölüsü görmek, evliliğine karşı sorumluluklarını ihmal etmeye işarettir.

Rüyada kuzu ısırmak

 • Rüyada koyunun kendisini ısırdığını gören kimse, hayatında yanlış kararlar alacağına işarettir.
 • Evli bir kadın rüyasında kendisini bir koyunun ısırdığını görürse, bu hayatında bir hayır işaretidir .
 • Koyun sahibine saldırdıysa ve sonuç sahibine büyük zarar verdiyse, bu ticarette ve parada başarısızlığa işaret eder.
 • Eğer hamileyse ve koyunun onu ısırdığını görmüşse, bu onun kolay doğumunun bir göstergesidir .
 • Rüyada koyun ısırdığını görmenin yorumu, genel olarak görüşün büyük hayrına dayanmaktadır. [4]

Rüyada kuzunun kaçması

 • Rüyada koçun kaçtığını görmek, rüya sahibi için büyük bir nimetin yok olacağına işarettir .
 • Evde koyunların bulunması, ev sahibinin ve ailesinin geçiminin büyük olduğuna işarettir.
 • Rüyada koyun sürüsü görmek, gören kişinin kendisine verdiği nimetler için Rabbine şükretmediğine işarettir .
 • Bekar olan ve rüyasında koçun kendisinden kaçtığını gören kimse, bu rüya onun iyi bir fırsatı kaçıracağına işaret eder.
 • Rüyada koçun kaçması, görenin sağlık sorunu yaşayacağına işarettir .
 • Rüyada koçun kaçması, görücünün savurganlığı nedeniyle borca ​​düşme ihtimaline işaret eder. [5]

Rüya tabirini bilenler için tabir caizdir. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) rüyayı tefsir etmekte ve ashabından bazılarına tefsir etme yetkisi vermiştir. Tercüman doğru tefsir etmiş olabilir. İki şeyh, İbn Abbas’tan (Allah onlardan razı olsun) rivayet ettiler: Bir adam, Allah’ın salat ve selamı onun üzerine olsun, Peygamber’e geldi ve ona bir rüya anlattı, bu yüzden Ebu Bekir (r.a.) izahını istedi, bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) izin verdi, bunun üzerine Ebû Bekir (r.a.) bunun üzerine: “Babam feda olsun” dedi. senin için doğru mu yanlış mı? Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Bir yerde haklıydım, bir kısmında haksızdım” buyurdu: “Vallahi ey Allah’ın Resulü; Yaptığım yanlışlardan bana bahsetmek için: Yemin etme, dedi. İmam Malik de şöyle demiştir: Rüyayı iyileştiren dışında kimse tabir etmez .

Rüyanın gerçekle veya gelecekle ilgili olması şart değildir, hadis-i şerifte geçtiği gibi güzel ve doğru bir rüyet olabileceği gibi boş bir rüya da olabilir, şeytanın insanlarla oynadığı oyunlardan biri de olabilir. : Rüya üçtür, şeytanın Âdemoğullarını üzecek dehşetleri ve bunlardan uyanıkken umursadığı şeyler. Rüyada onu görmesi ve bunların arasında kırk altı nübüvvetten bir kısımdır. İbn Mace, Taberani ve İbn Hibban tarafından yakın bir üslupla rivayet edilmiş ve El-Albani bunu doğrulamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir