Kapat

Rüyada Kefen Görmek, Rüya Yorumu

Rüyada Kefen Görmek, Rüya Yorumu

Rüyada kefen görmek gibi ölümün herhangi bir detayını görmek, ruhta olumsuz ve ürkütücü duygular uyandıran şeylerden biridir ancak bu tür duyguları açığa çıkarmamak gerekir. Rüya ve onun çeşitli yorumları. Rüya tabirleri

İbn Şirin’in kefen rüyasının yorumu

Rüyada kefen görmek, beraberinde şu alâmet ve mânâları taşır:

 • Rüyada tanımadığınız birinin yıkanıp kefenlenmesine yardım ettiğinizi görmeniz, Allah’a yakınlaşmak maksadıyla salih ve hayırlı işler yaptığınıza işarettir.
 • Rüyada akraba veya aileden birisinin kefen içinde olduğunu görmeniz, bu kişinin ölerek veya başka bir sebeple uzaklaşarak rüya sahibini terk edeceğine işarettir.
 • Rüyada kar beyazı bir kefen tuttuğunuzu görmek, günahlardan ve günahlardan kurtulma ve Allah’a tövbe etme arzunuza işaret eder.
 • Bir rüyadaki kefen, genel olarak rüya sahibinin hayatındaki bir değişikliği gösterebilir.
 • Bir rüyadaki kefen, aşk ilişkilerinde ve duygusal bağlılıkta başarısızlığın kanıtı olabilir.

Nabulsi’nin kefen rüyasının yorumu

Kefenle ilgili rüya tabirinin, avret yerlerini örtmeye veya bazı şeyleri saklamaya çalışmaya işaret olduğu, Nabulsi’den rivayet olunmuş olup, bunlara aşağıda yer vereceğimiz daha birçok tefsir vardır:

 • Onun görüşüne göre rüyada kefen görmek, uygun olmayan bir evliliğe işaret eder.
 • Bir kimse rüyada kefeni birkaç kefenden seçmeye başladığını görse, yani seçerek seçiyorsa, bu işarettir.
 • Rüyada kefen satın aldığını görmek, ıslahatın sembolü olabileceğinden, övülmeye değer rüyalardan biridir.
 • Rüyada birinin kendisine kefen getirdiğini gören kimse, bu, görenin sahip olacağı nimetlerin bolluğuna işaret eder.
 • Örtüler, bazı rüyalarda bilim ve kültürü gösterebilir.

Yaşayan bir insan için bir kefen rüyasının yorumu

Rüyada diri bir kimsenin kefenlendiğini görmek, bunun tabiri şu anlamlara gelir:

 • Rüyada kefen görmek, gizlenme ve tövbe anlamına geldiği gibi, Allah’tan uzaklaşmaya, ölüme ve uyarıya da işaret edebilir.
 • Rüyada ölü gibi kefenlendiklerini gören kimsenin, bu, insanların onu örttüklerine işarettir.
 • Kim rüyasında kefenli olduğunu ve başını açık bıraktığını görürse, o kimse açıkça ona isyan ederken, Allah onu korur.
 • Karısını hayatta iken kefenli görmek, onun dünya sevgisine ve ziynetine delalet eder.
 • Rüyada kefenin çıkarıldığını görmek, rüya sahibi kimsenin içinde bulunduğu durumu terk etmesine ve değişmesine işarettir.
 • Kim kefeniyle insanlar arasında yürüdüğünü görse, bu onun kalp ile değil kalıp ile hazır olduğuna işarettir.
 • Rüyada kefeni elinde taşıdığını görmek, görenin cesaretle kendini ortaya koymasına veya Allah yolunda cihad etmesine işarettir.
 • Beyazdan başka bir renk kefen giydiğini gören kimse, bu onun insanlarla ilişkiye girmediğine delalet edebilir.
 • Rüyada diri bir kimsenin kefenlendiğini görmek, hayra işarettir.
 • Rüyada diri bir kimsenin kefenlendiğini görmek, görenin fesadına, vicdan azabına ve haram malları tüketmesine delalet eder.
 • Yaşayan bir insanı örten kişi, ona olan sevgisini ve sırlarını sakladığını gösterebilir.
 • Rüyada ölmüş birini kefenlemek hayırlı bir sonun işaretidir.

Beyaz bir örtü ile ilgili bir rüyanın yorumu

Rüyada beyaz görmenin tesirinden kaçınmak mümkün olmadığı için, âlimler ve hukukçular beyaz kefen tefsirinde şöyle demişlerdir:

 • Bekar bir kadının rüyasında beyaz bir kefen görmesi, aşk ilişkisinde büyük bir başarısızlığa ve evlilikle taçlandırılmayacağına işaret eder.
 • Kız zaten nişanlıysa, bu rüya nişanının sona ermesinin ve evliliğin barışçıl bir şekilde tamamlanmamasının bir işareti olabilir.
 • Rüyada bir erkek için beyaz bir kefen almak, yakın bir evliliğe işarettir.
 • Hamile bir kadının rüyasındaki beyaz kefen, onun güvenliğini ve yeni doğan bebeğinin güvenliğini gösterir.

Siyah bir kefen ile ilgili bir rüyanın yorumu

Kefenin normal rengi beyazdır, bu yüzden diğer renklerde görmek özeldir. Bir rüyada siyah kefen görmek aşağıdakileri içeren başka anlamları vardır:

 • Rüyada siyah kefen görmek, rüya sahibi kişinin çevresindeki herkesle ilişkisinin kopmasına ve yeni ilişkilerin oluşmasına işaret eder.
 • Rüyada siyah kefen görmek, samimi bir tevbeye ve fitneden uzaklaşmaya işarettir.
 • Rüyada kefen yaptığını görmek, gören kişinin iyilik yapma ve başkalarına yardım etme sevgisinin yoğunluğuna işaret eder.
 • Rüyada kefenden parçalar görmek, bir çok günaha ve günaha ve başkalarını yanıltmaya işarettir.
 • Evli bir kadının rüyasında siyah bir kefen görmesi, evlilikle ilgili pek çok sorunun ve ayrılıklara yol açabilecek anlaşmazlıkların göstergesidir.
 • Evli bir kadının rüyasında siyah kefen görmesi, ailenin çökmesine ve yoksullaşmasına yol açacak ciddi bir mali krize işaret eder.
 • Rüyada kefen görmek, ölüme yol açabilecek aşırı yorgunluk ve bitkinliğe veya ahlakın bozulmasına ve başkalarını aldatmaya işaret eder.
 • Bir adama kara kefen satın aldığını görmek, görenin ilim ve hikmet verdiğine işarettir.
 • Rüyada bekar kadının siyah kefen görmesi ölüme işarettir.

Yeşil bir kefen ile ilgili bir rüyanın yorumu

Yeşil, birçok insanın olumlu çağrışımlar yaptığına inandığı rahatlatıcı bir renktir, ancak kefeni yeşil olarak görmek ne anlama gelir?

 • Rüyada yeşil kefen görmek, görenin günahlardan ve haddi aşmalardan uzak, Cenab-ı Hakk’a yakın olduğuna işaret eder.
 • Rüyada yeşil kefen görmek, rüya sahibinin iyilik yapmaya ve başkalarına yardım etmeye olan sevgisinin bir göstergesidir.
 • Rüyada kefen renginin yeşil olması, görenin hayatındaki nimetlerin bolluğuna ve Allah’ın kendisi için verdiği rızıktan hoşnut olmasına işaret eder.
 • Rüyada kefeni kaldırdığını görmek, görene rızık kapılarının açılmasına, sahip olduğu ilmin bolluğuna ve insanların ondan faydalanmasına işaret eder.
 • Rüyada yeşil kefen görmek, rüyayı görenin ahlâkının bozulmasına, din ve öğretilerinden uzaklaşmasına ve dinden kopmasına işaret eder.
 • Rüyada yeşil kefene sarılı olduğunu görmek, insanların rüyayı görene olan nefretine ve onun birçok bozgunculuğuna işaret eder.
 • Rüyada yeşil kefen aradığını görmek, görenin başkalarına olan kin ve kıskançlığına, kötülük ve zarar veren karakterine işarettir.
 • Bekâr bir kızın rüyada yeşil kefen görmesi, onun yalancı olduğuna, başkalarını kandırdığına ve insanlardan nefret ettiğine işaret eder.
 • Bekar bir kızın rüyasında yeşil bir kefen görmesi, mutlu evlilik tarihinin yaklaştığına işaret edebilir.
 • Bekâr bir kadının rüyasında yeşil kefen görmesi, sevincinin yarım kalmasına ve nişanlısından ayrılığına işaret eder.
 • Rüyada bekar bir kız için kefen görmek, onun ciddi sağlık sorunları yaşayacağına veya yakında öleceğine işaret eder.
 • Bekâr bir kadının rüyasında yeşil bir kefen görmesi, onun hayatında ve öğreniminde büyük başarılara işaret eder.
 • Evli bir kadının rüyada yeşil kefen görmesi, yeni bir hamileliğe kavuşacağına ve kocasının bol parası olacağına delalet eder.

Kırmızı bir kefen ile ilgili bir rüyanın yorumu

Kırmızı rengin hayatta farklı anlamları ve sembolleri vardır, ancak rüyada kırmızı kefen görürseniz, bunun yorumu şöyledir:

 • Rüyada kırmızı kefen görmek, rüyayı görenin öldürülerek veya şehit olarak ölebileceğine işarettir.
 • Bir kişinin kefeni beyaz dışında bir renkte görmesi, rüyayı görenin insanlarla temasının olmamasına delalet eder.

Bir erkek için bir kefen rüyasının yorumu

Rüyada erkek kefeni görmek, birçok farklı işaret ve tabiri bünyesinde barındırmakta olup, aşağıda sizler için bunlardan bazılarına yer veriyoruz:

 • Bir adam bir kefenle kaplı olduğunu bir rüyada görürse, bu, daldığı günahları ve endişeleri gösterir.
 • Rüyada kefenin içinde bir başkası olarak bir adam görmek, bu adamın ölümünün yaklaştığına işarettir.
 • Rüyada kefene sarılmış bir ölü görmek, görenin göreceği hayra işaret eder.
 • Rüyada kefen satın aldığını görmek, pek çok kişi için övülmeye değer rüyalardan biridir.
 • Rüyada beyaz kefen almak evliliğe işarettir.
 • Kara kefenin satın alındığını görmek, görüm sahibinin ilim ve hikmet sağladığına delildir.
 • Bir erkeğin rüyasında yeşil kefen görmesi, seyahate işaret eder.

Bekar kadınlar için bir kefen rüyasının yorumu

Kefen rüyasının bekar bir kadının rüyasında nelere işaret edebileceğini bilmek önemlidir ve buna aşağıda yer vereceğiz:

 • Bekar bir kız rüyasında beyaz bir kefen görürse, bu rüya onun bir aşk ilişkisine gireceğine, ancak bu ilişkinin başarısız olacağına ve evlilikle tamamlanmayacağına işaret eder.
 • Bekâr bir kadının rüyasında siyah bir kefen görmesi, kendisi veya bir yakını için hastalık veya ölüme işaret eder.
 • Bekâr bir kadının rüyada yeşil bir kefen görmesi, gerek ilim ve gerekse iş hayatında hayra ve başarıya işarettir.
 • Bekar bir kızın rüyasında kefen görmek, hileye, kurnazlığa ve yalana delildir.

Evli bir kadın için bir kefen rüyasının yorumu

Rüyada evli bir kadın için kefen görmek, aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok çağrışım taşır:

 • Evli bir kadının rüyasında beyaz bir kefen görmesi, kendisi ve ailesi için geniş bir rızka işaret eder.
 • Evli bir kadının rüyasında siyah bir kefen görmesi, karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklara işaret eder.
 • Evli bir kadının rüyasında yeşil bir kefene konulduğunu görmesi, bol mal ve rızka işaret eder.

Rüyada boşanmış bir kadının kefen görmesinin yorumu

Ve görenin boşanmış kadın olması durumunda, kefen rüyasının farklı anlamları vardır ki bunlar arasında şunlar vardır:

 • Boşanmış bir kadın için rüyada kefen görmek, evli olmayan bir kadın için gizlenmeye ve evliliğe yaklaşmaya işaret eder.
 • Boşanmış bir kadının rüyada kefen giymesi, bozuk ahlaka ve zayıf dine işaret eder.
 • Boşanmış bir kadının rüyada kefen giydiğini görmesi, zina ve günah işleme arzusuna da işaret edebilir.
 • Boşanmış bir kadının rüyasında kefeni hazırlayıp ölüye yaptığını görmesi, gören kimsenin bir şeyden alacağı sevaba ve sevaba işaret eder.

Kefen rüyasının tabiri ve farklı renklerde görünmesi rüyanın mahiyetine ve olaylarına, rüyayı görenin cinsiyetine, kadın veya erkek olmasına ve rüyayı görenin sosyal durumuna göre birkaç farklı yorumu içermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir