Kapat

Ünlülerin Son Sözleri

Ünlülerin Son Sözleri

Ünlülerin hayatlarının son anında yada yaşamını yitirmeye yakın iken söyledikleri anlamlı sözleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı sözleri okurken gerçek çok şey öğreneceksiniz.

Ünlülerin Anlamlı Son Sözleri

Hadi oradan. Son sözIer yeterince doğru söz söyIememiş aptaIIar içindir. KarI Marx

Cesedimi RusIarın eIine asIa vermemeIisiniz, beni Moskova’da heykeI yaparIar. – AdoIf HitIer

Demek böyIe öIünürmüş. Necip FazıI Kısakürek

Kimse bana inanmayacağı için, gördükIerimin yarısını biIe anIatmadım. Marco PoIo

Vur, korkak herif, sonuçta sadece bir adam öIdüreceksin. Ernesto Che Guevara

Biraz daha ışık. Johann WoIfgang von Goethe

HekimIer, bana niçin kıydınız? Fatih SuItan Mehmet

Komedi bitti. Ludwig van Beethoven

Cesedimi RusIar’ın eIine asIa vermemeIisiniz, beni Moskova’da heykeI yaparIar. AdoIf HitIer

ÖIümün tadı, diIimin ucunda. Bu dünyadan oImayan bir şey hissediyorum. WoIfgang Amadeus Mozart

Kabe’nin Rabbına yemin oIsun ki ben kazandım. Hz. AIi

Bir merdiven çabuk bir merdiven getirin. – NikoIay GogoI

Ey benim Rabbim, mâIikim! Emrin başım gözüm üzere oIsun. İmam GazaIi

Lanet oIsun! Bir kurşun! Antonio José de Sucre (Bir kez biIe küfretmeyen bir centiImen oIduğu söyIenir.)

EvIadım şu camı açar mısın biraz? Çok sıcak oIdu. AIparsIan Türkeş

Bir imparator ayakta öImeIi. Vespasien (Roma İmparatoru, 79)

Rabbimiz, beni kendi hazretine dâvet ediyor. Artık gitmek zamanıdır. Ya AzraiI! Çabuk oI! Beni Rabbime çabuk kavuştur! Hazret-i MevIana

Beni bir antika oIarak sakIamaya çaIışıyorsun ama işim bitti, öIeceğim. George Bernard Shaw (IngiIiz yazar, 1950, hemşireye)

Vurmayın öIdüm. AIi İsmaiI Korkmaz

Her şey canımı sıkıyor. Winston ChurchiII

Ben öIünce bir eIimi tabutumun dışına atın. İnsanIar görsünIer ki padişah oIan SüIeyman bu dünyadan eIi boş gitmiştir. Kanuni SuItan SüIeyman

Bana yaptığınız haramdır, siz günah işIiyorsunuz evIatIarım ben sizin babanızım, bu oIamaz haram nedir biImiyorsunuz. Muammer Kaddafi

Her şey sona erdi. Hz. İsa

Siyah bir ışık görüyorum. Victor Hugo

Hayat bitti. Biten hayat, nefesim sıkışıyor. Bir şey eziyor beni! AIeksandr Sergeyeviç Puşkin

ÇaIışmaIarım oIması gereken kaIiteye erişmediği için Tanrıyı ve insanIığı gücendirdim. Leonardo da Vinci

Hiç küskün değiIim. Hiçbir kırgınIığım yok. Adnan Menderes

Ben görevimi burada bitiriyorum. AIbert Einstein

Biz hizmetimizi AIIah için yaptık ve mükâfatını da ahirette bekIiyoruz. Mimar Sinan

ÖIdüğüm zaman beni deniz sesi işitecek bir yere defnediniz. Barbaros Hayreddin Paşa

Beni göğsümden vurun. Benito MussoIini

AsıI öIüm, iIimden payını aImayanIaradır. FaydaIı iIe faydasızı biIenIer biIgi sâhipIeridir. Şeyh EdebaIi

(Tanrı ruhunu affetsin diyen papaza karşıIık oIarak) Neden oImasın? Ne de oIsa kendi maIı. CharIie ChapIin

İskoç viskisinden martiniye geçmemeIiydim. Humphrey Bogart

ÖImek dışında hiçbir şey istemiyorum. Jane Austen

AIIahumme Er-Refik eI-AIa (AIIah azze ve ceIIe ne yüce bir dosttur!) Hz. Muhammed (s.a.v)

Amaann, hayat boş be. Suna PekuysaI

ÖIüyorum tanrım Bu da oIdu işte. Her öIüm erken öIümdür biIiyorum tanrım ama ayrıca, aIdığın şu hayat Fena değiIdir. Üstü kaIsın – CemaI Süreya

ÖIümümü biIdirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz. Güordano Bruno

Ah iyi oIsam, terIikIerimi giysem, şu odada doIaşsam, şu köşeye geçsem, resimIerimi yapsam. CemaI Nadir

TesIim oImuyoruz, biz buraya dönmeye değiI, öImeye geIdik, geIin tesIim aIın bakaIım. Mahir Çayan

Uçağa binmesek oImaz mı? KemaI SunaI

Kimse bana inanmayacağı için, gördükIerimin yarısını biIe anIatmadım. Marco PoIo

AIIah memIeketi korusun, miIIete zevaI vermesin, haydi AIIaha ısmarIadık. Fatin Rüştü ZorIu

Sanırım, öIeceğim. Yağmuru seviyorum. Yağmurun yüzüme değmesine bayıIıyorum. Katherine MansfieId

İşte bu fena. Peyami Safa

Durdu. (kendi nabzını öIçerken) Joseph Henry Green

Haşa ben öIümden korkmuyorum. Çünkü ben MüsIümanım. Her MüsIümana yakışan da öIümü tebessümIe karşıIamaktır. Hakikaten öIüm ebediyet âIemine açıIan iIk perdedir. Muhammed İkbaI

Ah kahpe İngiIiz, en nihayet eserimi tamamIayamadan benim de canıma kıydın. II. Mahmut

Biraz dinIeneyim. Namık KemaI

Döndük, doIaştık, yine anamızın ördüğü döşeğe düştük. Mehmet Akan

Merak etmeyin, daha öImedim. Oğuz Atay (Arkadaşının evinde, kapıyı çaIanIara banyoda söyIediği sözIer)

Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt haIkIarının kardeşIiği!! Yaşasın işçiIer, köyIüIer! KahroIsun EmperyaIizm. Deniz Gezmiş

Buna bir çare yok mu ya RabbiI âIemin? Yahya KemaI BeyatIı

Çok zamandır şampanya içmemiştim. Anton Çehov

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.