Kapat

Vatan Sözleri, Vatan Sevgisi Sözleri

Vatan Sözleri, Vatan Sevgisi Sözleri

Bu sayfamızda en güzel vatan sözleri ve vatan sevgisi sözleri paylaşıyoruz. Vatan ile ilgili güzel sözler aşağıda yer almaktadır.

Vatan İle İlgili Sözler

Vatan, çaIışkan insanların omuzIarı üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Vatan sevqisi imandan gelir. Hz. Muhammed

Gençlik dediğin nedirki çabuk biten bir tatil; Askerlik dediğin nedirki gençliği öldüren bir katil.

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a)

Şafak her ne kadar zengin olursa olsun elbet bir gün iflas etmeye mahkumdur.

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan ve DİNİ ugruna şehit olanlar CENNETLİKTİR LER

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy

Vatan aşkını artırmak için en emin yoI, bir müddet yabancı bir memIekette kalmaktır. WiIIiam Shenstone

Vatanında ölmeyen iki kere ölür. İ. Habib Sevük

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. L. Kossuth

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. Voltaire

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. Gerigori Petrof

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. Süleyman Nazif

Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? Horatius

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez. Mete Han

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher

Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. II. Abdülhamid

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. Voltaire

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. M. Cemal Kuntay

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Vatanı vatan yapan, ölülerin külleridir. Ernest Renan

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton

İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler. Ambrose Bierce

Hayatını vatan yolunda kaybeden, hiçbir zaman ölmez. G. Hippel

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

Benden eyerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. Mete Han

Bu vatan, çocukIarımız ve torunlarımız için cennet yapıImaya layıktır. Mustafa KemaI Atatürk

Oda gazi olmak istedi; fakat ona anlatmak gerekti ki şehit olmayı göze alamayan, gazi olamazdı. Arif Nihat Asya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir