Kapat

Sır İle İlgili Sözler

En güzel sır ile ilgili sözler ve sır sözleri paylaşımımızı çok beğeneceksiniz. Her insanın kendisine göre bir sırrı kesinlikle oluyordur. Birde sırlarımızı saklayabilen arkadaşlarımız olsa ne kadar güzel olurdu. En büyük devletler bile sır gibi saklanan fikirler ihanet edenler tarafından ifşa edildiği için yıkılmaktadır. Bunu söylememenin sebebi sır o kadar önemlidir ki söylendiği zaman sır olmaktan çıkar. O nedenle kendi sırrımızı başkalarına anlatırsak artık sır olmaktan çıkmış bir özelliği kalmamıştır.

Sır İle İlgili Anlamlı Sözler

Zamanın açığa vurmadığı, sır yoktur.

Hiçbir sır yoktur ki, herkes duymuş olmasın.

Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse.

Kaleme bile sırrını verme. Gider kağıda yazar. Tolga Akpınar

Kimilerine göre sır saklamak, söylerken sesini alçaltmaktır. FrankIin P. Jones

Sırrını saklarsan kölendir, söyIersen efendin. Will Henry

Sırrını aşikare olan işlerle bir tutma. Zira işin bozuIur. Hz. Ebubekir

Yiğit olan kimse saklar sırrını, kötü kalbindekini dile getirir. Karacaoğlan

Hangi türden olursa olsun sır, kadın kalbini zorlar. A. Sergeyeviç Puşkin

Ağız sıkılığına alışkanlık, hem siyaset, hem de ahlak icabıdır. Francis Bacon

İki kişinin bildiği şey, sır olmaz. Abdülaziz Dehlevi

Kızdığı zaman sırrı ifşa edenler, aşağı kimselerdir. Zünnun Mısri

Başkalarının sırrını açıklamak, bir cinayete ortaklık etmek gibidir. Walter Hunter

Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz. Jean Paul Richter

Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi, dostuna söyleme. Arthur Schopenhauer

Bilinçsizlik, her insanın en derin sırrıdır. Sigmund Freud

Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uzağa gider. Çin Atasözü

Hiç kimse senin sırrına, senden fazla şefkat göstermez. Şeyh Sadi

Sır saklayan, söyleyenden daha büyüktür. Amenemope

Kimi kişilere göre sır saklamak, söylerken sesini alçaltmaktır. Franklin P. Jones

Sırrı olmayan bir şeyin, çekiciliği de yoktur. Anatole France

Her insan sırdaş olmaz, her testi su tutmaz. Nasr-i Hüsrev

En budala kadının bile, sırlarını gizleyebilecek bir aklı vardır. F. Herzeg

Kadınların sakIayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. L. Annaeus Seneca

Sakladığın sır senin esirindir, açığa vurursan sen onun esiri olursun. Hz. Ali

En sıkı ve en samimi bağlar, bir sırrın vücuda getirdikleridir. Friedrich Schiller

Kadınlar sırrı, erkek kadar saklar. Fakat aynı sırrı, birkaç kadın bilirse. C. Bernard

Sen daha kendi sırrını saklayamıyor san,bir başkasından senin sırrını saklamasını nasıl istersin? Seneca

Sır saklamak bir irade imtihanıdır, bu imtihanı kazanamayan hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Hz. Ali

Akıllı isen sırrını açma dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna. Türk Atasözü

Bir sırrı devamlı surette saklamak, insanın ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. Honore de Balzac

Birisi bir söz söyledi de sonrɑ önüne ɑrdınɑ, sɑğınɑ solunɑ bɑktı mı; o söz sırdır. Hz. Muhɑmmed

Unutmɑ, sır gibi seversen eğer murɑdın gerçekleşir. Çünkü tohum, toprɑğɑ gizlenirse yeşerir. Mevlɑnɑ

İnsɑn sırlɑrını kendinden yüksek olɑnlɑrdɑn çok, kendinden ɑşɑğı olɑnlɑrɑ ɑçɑr. Honore de Bɑlzɑc

Bir kum tɑnesinin sırrını çözmeye bɑşɑrsɑydık, bütün dünyɑnın sırrını öğrenmiş oIurduk. ɑlbert Einstein

İnsɑnlɑrɑ dürüst bir yɑrɑdılış yɑ dɑ iyi bir terbiye, sır sɑklɑmɑ yeteneğini kɑzɑndırır. Lɑ Bruyere

Sırrımızı kendimiz sɑklɑyɑmɑmışken, nɑsıl isteriz ki bir bɑşkɑsı sɑklɑyɑbilsin. Lɑ RochefoucɑuId

Dünyanın en zor, üç şeyinden biri sır tutmak ise diğer ikisi kusur bağışlamak ve zaman değerlendirmektir. ChiIon

Sus artık yeter! Sır perdelerini pek o kadar yırtma. Çünkü bize kırıkları sarıp onarmak sırları örtmek yaraşır. Mevlana

Bana emanet edilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım; ama sırIarı elimden geIdiği kadar bilmemeye çalışırım. Montaigne

Başka birinin sırrı onun parası gibidir, siz her ikisine de kendinizinkine gösterdiğiniz itinayı göstermelisiniz. Edgar W. Howe

Sır tutamaz gökler, anlatırlar her şeyi tepeIere, tepeler meyve bahçelerine yetiştirir ve onlar da nergislere. E. Dickinson

Sırlarınızı kendi yüreğinizde saklamak, kalbinizi açtığınız kimselere dillerini tut maları için yalvar yakar olmaktan yeğdir. Geoffrey Chaucer

Erkek, başkasının sırrına kendi sırrından ziyade sadık kalır; kadın aksine kendi sırrını, başkasının sırrından daha iyi saklar. Jean de La Bruyere

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.