Kapat

Orman İle İlgili Sözler

Orman İle İlgili Sözler

Orman bir ülkenin ayakta kalabilmesi için en önemli unsurlardan birisidir. Sayfamızda en güzel orman ile ilgili sözler ve orman sözleri yer alıyor. Çevremizdeki tek tük ağaçlara çok önem vermeliyiz hele ki ormanlara daha çok değer vermeliyiz. Bunun değerini ormanlarımız yanıp kül olup gitmeden anlamamız gerekir. Toprağı yaşatan orman, ormanı da yaşatan topraktır. Yaşadığımız yerin sağlıklı olması içinde ormanlarımız önemlidir sahip çıkalım.

Orman İle İlgili Güzel Sözler

Ağaç kökünden yıkılır.

Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.

Bağa geliniz, yeşil giymiş tabiatı seyrediniz. İçiniz açılır, ruhunuz neşe bulur.

Ağaçsız memleket,duvaksız geline benzer.

Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir.

Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. (Türk atasözü)

Orman,yağmur yularıdır.

Ormanlar milli servettir.

Orman,orman içinde büyür.

Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur.

Ormansız bir yurt, vatan değiIdir. Atatürk

Ağaçlı köyü sel basmaz..

Bir ağacın yeniLen meyvesi, o ağacı dikenin sadakası oLur.

Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.

Ormandan bir daL kesenin başını keserim.

Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır.

Bir uLusun uygarLık seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakLarın ağaçLandırıLmasıyLa ölçülür.

Orman, tarımın sigortasıdır.

Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur.

Ağaçsız memleket duvaksız geIine benzer.

Ağaç diken, kendinden başkasını sevdiğini de gösterir.

Bir uIusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.

Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde, gelecek kuşaklar serinler.

Ormana nasıI haykırırsan öyIe karşıIık verir. Fin atasözü

Yol rehbersiz;dağ ormansız olmaz.

Bir kuşağın diktiği ağacın göIgesinde geIecek kuşakIar serinIer. Çin atasözü

Ormana nasıl haykırır isen, öyle karşılık verir.

Ağaç diken, kendinden başkasın da sevdiğin gösterir. Amerikan atasözü

Sana gölge veren ağacı kesme!

Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. (Türk atasözü)

Çiçekler ağacın gözü, kuşlar dilidir. Cenap Şehabettin

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi, insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur. Hz. Muhammed

Yaş kesen baş keser.

Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler. (Çin atasözü)

Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.

Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.

Bir kimse bir ağaç dikerse AIIah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar. Hz.Muhammed

Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.

Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.

Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir.

YeşiI görmeyen gözIer, renk zevkinden yoksundur. Burasını öyIe bir ağaçIandırın ki, kör bir insan dahi yeşiIIikIer arasında oIduğunu anIasın. Atatürk

Ormansız yurt vatan değildir.

Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. Türk atasözü

Ağaç diken, kendinden başkasın da sevdiğin! gösterir.

Ağaç, geçmişi geIeceğe bağIar. Size sabrı öğretir. Beraber yaşamanın, faydaIı oImanın zevkini verir. MarceI Prevast

Ağaç kökünden yıkılır. Türk atasözü

Ormana nasıl haykırırsan öyle karşılık verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.