Kapat

O İle Başlayan Güzel Sözler

O harfi ile başlayan güzel kısa sözler ve O harfi ile başlayan güzel anlamlı sözler.

O İle Başlayan Güzel Sözler

Okur, düşünürken okur, okurken düşünür

Olacak oğlan gelişinden belli olur.

Okuma bir düşünme ve bilgi edinme eylemidir

Oynayamayan gelin; “Yerim dar.” der.

Okumak, bilgiye giden en kısa yoldur

Oynayacak adam, kağnı gıcırtısında da oynar.

Olanak rüzgar gibidir, gerçekten yakalayamazsan ardına düşme.

Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır

Olasılıkların cetvelinde yenilgiler de vardır

Otu çek, köküne bak.

Oduncunun gözü onçada, dilencinin gözü çömçede.

Ot kökü üstünde biter.

Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar.

Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı.

Ortak atın beli sakat olur.

Oğlan yemiş oyuna, çoban yemiş koyuna gitmiş.

Olsayı bulsaya vermişler hiç doğmuş.

Oğlanın şaşkını, babasının zenginliğini metheder.

Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.

Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş.

Olmayacak duaya amin denilmez.

Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

Oynamasını bilmeyen gelin “yerim dar” demiş; yerini genişletmişler; “yerim dar” demiş.

Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz tenkit edin, basit bir insanı dost edinmek isterseniz, methedin.

“O İle Başlayan Güzel Sözler” üzerine 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.