Kapat

Namus İle İlgili Sözler, Namus Sözleri, Anlamlı

Bir insan dünyada iki şey için yaşar birisi ekmeği için biriside namusu içindir. Biz de sizlere namus ile ilgili sözler namus sözleri hazırladık. En güzel namus mesajları ile anlamlı namus sözleri kısa, sevgiliye namus sözleri, namus sözleri facebook olarak paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

En Güzel Namus Sözleri

Namussuz bir yoldan, namuslu bir yere erişilemez. Kemal Tahir

Başkalarının namusunu çalan, kendi namusunu kaybeder. P.Syrus

Birkaç tane namuslu adam, birçoklarından daha iyidir. O.Cromwell

Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. Osman

Namuslu görünebilmek için, namuslu olmak gerekir. Nicolas Boileau

Başkasının namusunu çalan, kendi namusunu kaybeder. Publilius Cyrus

Namus ve ahlak, hiç umulmadık zamanda ödülünü verir. Charles Perrault

Namus, seciyenin insanlara verdiği manevi bir nişandır. Mektupçu Agâh

Kadının bekçisi namusudur. Ovidius

Namus, güzelliğin sadakasıdır. Hz. Ali

Namuslu davranmak, en iyi siyasettir. Cervantes

Namusun düşmanı, namussuzdur. İ.Hakkı Bıçakçızade

Bir insan korkak mı, namuslu adam olamaz. D.Szabo

Her iyi düşünce, namuslu insanlarda bulunur. Euripides

Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. Hz. Ali

İnsanı şerefe ulaştıran en kesin yol namusudur. Meralite

Namuslu görünebilmek için, namuslu olmak gerekir. C.Perrault

Namuslu bir Tanrı, insanların en soylu eseridir. İngersoll

İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor şüphelenirler. Cicero

Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır. Mevlana

İffet bir siperi mukavemettir ki, ona ne hıyanet kılıcı tesir eder, ne zulüm hançeri. A.Hamid Tarhan

Allah, bir kimsenin namus perdesini yırtmak isterse, o kimseye ehlullaha karşı kötü söz söyletir. Mevlana

Kendisinin ve başkasının ırz ve namusuna hürmet göstermeyenlere hiçbir hususta emniyet edilmez. Sokrates

Namuslular da en azından namussuzlar kadar cesur olmadıkça, bir memleket için kurtuIuş yoktur. İsmet İnönü

Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler. William Shakespeare

Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar. Montesquieu

İnsanları yükselten iki büyük nitelik vardır. Erkeğin mert, kadının da namuslu olması. Napoleon Banaparte

Namussuz kişilerin ortasında tam anlamıyla namuslu oImak isteyen bir adam, er geç mahvolmaktan kurtulamaz. Machiavelli

Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer. İbni Hibban

Başkalarının kadınlarına karşı, namuslu ve iffetli olun ki sizin kadınlarınız da namuslu ve iffetli olsunlar. Hz. Muhammed

Kim, kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemde korur. Hz. Muhammed

Bir İtalyan şairi, kadınların namuskârlığı için, ‘’bu namuslu görünmek sanatından başka bir şey değildir’’ demişti. Bütün er demlerimiz için aynı şeyi söyleyebiliriz.

Eğer daima genç kalmak isterseniz namuslu ve iffetli yaşayın.

Namuslu kişiler, ne aydınlıktan, ne karanlıktan korkarlar. Thomas Fuller

Ömrün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu oIur. Denis Diderot

Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir. Alfred Krupp

Kimse size başka türlü olmak fırsatını vermezse, namuslu olmak kolay. G.B.Shaw

Bir insan bahtından ziyade; namus ve doğruluğuna bel bağlamalıdır. Atinalı Solon

Bekaret dokunulunca solan ve gözyaşları ile ıslatılsa bile, canlanmayan bir çiçektir. Hooper

Beşeri hüner ve maharetlerin en gücü ve en büyüğü, namuslu olabilmektir. R.Necdet Kestelli

Namuslu kadınların çoğu, aranmadığı için el sürülmemiş defineler gibidir. La Rochefoucauld

Hayatta namusumuzla yaşamanın en gerçek yolu, olduğumuz gibi görünmektir. Sokrates

Büyük işlerin içinde namus aramak yanlıştır. Namusun içinde büyük işler aramak kadar. Özdemir Asaf

Ey gençler, namusunuzu koruyun, zina etmeyin! İyi bilin ki, namusunu koruyana Cennet vardır. Hakim

Namuslu insanlar, yasalarla sınırlanmadıkları zamanlarda bile namuslu olmak zorundadırlar. Dostoyevski

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.