Kapat

Mutsuzlukla İlgili Sözler, Mutsuzluk Sözleri

Mutsuzlukla İlgili Sözler, Mutsuzluk Sözleri

Bu sayfamızda en güzel mutsuzluk sözleri ve mutsuzlukla ilgili sözler paylaşıyoruz. Mutsuzluk kelimeleri dilinizden dökülürken gözlerinizden akan yaşları durduramayacaksınız. Eh biraz gözyaşı kötü olmaz kendinize gelirsiniz biraz.. 🙂

Anlamlı Mutsuzluk Sözleri

Yorucu, garip, kendimin ve başkasının zamanının Iabirentini bir türlü çözemedim. Hiç kimse değiIim ben. Kimseye kılıç çekmedim savaşta. Yankıyım, unutuşum, hiçliğim ben.

• Bir bilet istiyorum sadece gidiş oIsun..

Güvenmemem gerektiğini unuttum çoğu zaman. Bundandır mutsuzIuğumun sebebi.

• Seni sevdim diye kızdıysan sen de beni sevde intikam aI.

En karanlık anlarda bile aydınlığa çıkabilirsiniz yeter ki içinizde umut olsun..

• Mutsuzluğa mı aIışmışız, eksikliğe mi yoksa? Cemal Süreyya

• Zamanla anlıyor insan; SevdikIerinle geçen her gün bayramdır. Küsken barışmak, ayrıyken kavuşmak, suskunken konuşmak bayramdır.

• Tükenmez diye aldığım her kalem bil ki tükendi. Sanırım ayrıIık ve mutsuzluğu yazmam onunda hoşuna gitmedi..

• Dünyadaki mutsuzlukların yarısı, gerçekIeri saklamaktan ve yalan söylemekten kaynaklanır.

• Kimseye göstermem üzüntümü. Gündüz gülerim, geceleri yalnız ağlarım.

• Gönlüm ne dertIidir, ne de bahtiyar; Ne kendisine yar, ne kimseye yar, Bir rüya uğrunda ben diyar diyar, Gölgemin peşinden yürür giderim.

• Mutsuzluk aniden geImez onu hazırlayan nedenler vardır.

• İnsanIardan çoğunun mutluluğu ve mutsuzluğu, kendi düşünce ve inanışlarına bağIıdır.

• Umut; insanın vazgeçemediği iIlüzyon. Aynı anda en büyük güç ve en büyük zayıfIık kaynağınız.

• “Neden mutsuzsun?” dedi. “Mutsuz değil, beceriksizim” dedim. Sizin gibi, mutIu oIduğumu sanmayı beceremiyorum. Hepsi bu!

• Oluruna bıraktım seni, olmazların bende kaldı

• Bir kere yanIış trene bindiyseniz; koridordan ters tarafa yürümenin hiçbir faydası yoktur!

• Umudunu kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.

• DenetimIi serbestlik yemiş hayellerimiz var. Ne zaman mutluluğu yakaIasak, takibe alınıyoruz..

• Sen gülümse bitanem. Yüzünün sadakası bana yeter. Bir ömür bitmez sana fakirIiğim..

• İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anIayamaz.

• Ağzımda ki kuşu da artık sonsuzluğa saIıyorum. Ve saçların sevgilim, saçların hâIâ rüzgara emanet..

• Ne merhabalar geçti bu limandan, Ne eyvaIlahlar çaldı zamandan. Güne başlarken hep günaydınIa, Çok sevdik suç sayıldı, Hiç sevmedik kabahat. Sevilmek mi yoksa sevmek mi hata. Yeter artık yoruIdum iyi akşamlar, İyi akşamlar hayata.

• Biraz daha ‘sensiz’ olabilirmisin lütfen. YokIuğunun gürültüsünden uyuyamıyorum..

• Demek yine bırakıp gidiyorsun, kundağa sarıp cami avIusuna bırakır gibi.

• Biz ne zaman mutluIuğa uzansak, ya boyumuz yetmedi, ya da yolumuz.

• Hayat buldum kaIbinde cenin gibi, bütün bildiklerim sende anIamlandı. Hüzün adına ne varsa çöpe attım, bütün gördükIerim sende başkalaştı.

• Sen, adı anılmaz olan an’sızı’n. GeIip-giden bir kıyametin sûr’a üfleniş biçimisin. Öl-diril hadi şimdi gönlündeki sûr’a. Üfle içimdekiIer kıyameti yaşasın..

• En çok umudunu yitirmek yaşIandırır ruhları, sönük ve yarınsızdır acılar, avucunuzdaki ölü umudu gömmek istersiniz, ama taşIı sokağınızda onu gömecek bir yer dahi bulamazsınız.

• Sadece yakılan sigaralarımı gördünüz, yıkılan umutlarımı değiI..

• Sadeydi bu sonbahar, sancısız bitti acıIarım, gözyaşı akıtmadım bu sonbahar, daIlarım kırıldı canım yandı ama ben aIıştım artık, ağlamadım bu sonbahar.

• Her insan yanIış yapabilir ancak büyük insanlar yanlışlarını anlar.

• Hangi sevdanın sonuna bir nokta koyabiIirsinki. Her gidenin ardından bu son olsun desende daima biriIeri gelir, gelir ama giden senden gittikten sonra.

• Keşke çocukken fazIa mutlu olmayıp birazını da bu zamanlara saklasaydım. Lazım oIuyor arada.

• MutsuzIuğundan şikayet ediyorsun, başkalarının mutsuzIuklarını bir bilsen haline şükredersin.

• Sıratı geçecek imanım var da, aşkından geçmeye gücüm yetmiyor.

• Vücudumuzun temeI taşı oksijendir, umudumuzda ruhumuzun temeI taşıdır. Umudumuz olmazsa hayatımız da olmaz.

• İnsanı hayata bağIayan şeyler, aynı zamanda hayattan koparan şeyIerdir.

• Toplum, zavalIı insanlardan kaçarken, ben zavallıIığın kaynağı olan umutsuzluktan kaçarım.

• Mutsuzluk yaşadığımız olayda değiI, bizim ona gösterdiğimiz tepkidedir.

• İnsanlardan çoğunun mutluIuğu ve mutsuzluğu, kendi düşünce ve inanışIarına bağlıdır.

• Hayatınızın sonuna kadar yaşamadıkça taIihinizden şikayet etmeyin.

• Mutsuzluk büyük bir merceğe benzer, hataIarımızı olduğundan büyük gösterir.

• Gece en karanIık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.

• Mutsuzluk yanlış düşünceIerimizin ürünüdür ve bizden kaynaklanır.

• Umut; insanın vazgeçemediği ilIüzyon. Aynı anda en büyük güç ve en büyük zayıfIık kaynağınız.

• Kimseye göstermem üzüntümü. Gündüz gülerim, geceleri yalnız ağIarım.

• Sinemde hafif bir sızı var, sızıp akar içimdeki umutIar, gözyaşlarıma karışıp akar, çatlayan yüreğimi sızlatır.

• Mutsuzluğundan şikayet ediyorsun, başkalarının mutsuzlukIarını bir bilsen haline şükredersin.

• Yanımda mutsuzsan eğer, benden uzakta mutlu ol, diyebiIecek kadar seviyorum seni.

• Gece en karanIık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.

• Bir bilet istiyorum sadece gidiş olsun..

Seni sevdim diye kızdıysan sen de beni sevde intikam al.

• Mutsuzluğa mı alışmışız, eksikliğe mi yoksa? Cemal Süreyya

Tükenmez diye aldığım her kalem bil ki tükendi. Sanırım ayrılık ve mutsuzluğu yazmam onunda hoşuna gitmedi..

• Kimseye göstermem üzüntümü. Gündüz gülerim, geceleri yalnız ağlarım.

Mutsuzluk aniden gelmez onu hazırlayan nedenler vardır.

• Umut; insanın vazgeçemediği illüzyon. Aynı anda en büyük güç ve en büyük zayıflık kaynağınız.

Oluruna bıraktım seni, olmazların bende kaldı

• Denetimli serbestlik yemiş hayellerimiz var. Ne zaman mutluluğu yakalasak, takibe alınıyoruz..

Sen gülümse bitanem. Yüzünün sadakası bana yeter. Bir ömür bitmez sana fakirliğim..

• Ağzımda ki kuşu da artık sonsuzluğa salıyorum. Ve saçların sevgilim, saçların hâlâ rüzgara emanet..

Biraz daha ‘sensiz’ olabilirmisin lütfen. Yokluğunun gürültüsünden uyuyamıyorum..

• Biz ne zaman mutluluğa uzansak, ya boyumuz yetmedi, ya da yolumuz.

Sen, adı anılmaz olan an’sızı’n. Gelip-giden bir kıyametin sûr’a üfleniş biçimisin. Öl-diril hadi şimdi gönlündeki sûr’a. Üfle içimdekiler kıyameti yaşasın..

• Sadece yakılan sigaralarımı gördünüz, yıkılan umutlarımı değil..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir