Kapat

Kul Hakkı İle ilgili Sözler

Kul Hakkı İle ilgili Sözler

Sayfamızda en güzel kul hakkı ile ilgili sözler ve kul hakkı sözleri yer alıyor. Kul hakkı, bir insan başka insanların malını çalıp hırsızlık yapması veya dolandırma, kandırma gibi olaylar ile malını gasp etmesine denir. Kul hakkı İslam dinince en büyük günahlardan birisidir. Kul hakkı sadece malı gasp etmek anlamında değil bir insana karşı yapılan haksızlık ve istenmeyen bir olayı yapmakta kul hakkına girer. İnsanları küçük düşürmek, alay etmek, aşağılamak bunlar birer kul hakkına girer. Bu nedenle kişi hal ve hareketlerine, düşüncelerine ve ağzından çıkan her kelimeye dikkat ederek kul hakkı yememeye çalışmalıdır. Çünkü bunun vebali İslam dinince çok büyüktür. Birçok Hadis ve ayetlerde kul hakkı ile bir çok örnekler yer almaktadır.

Kul hakkı için bir çok örnekler verilebilir. Komşunuzu yemek kokusuyla rahatsız etmek dahi kul hakkına girer. Kur’an’ı Kerim’de kullar arası adaleti tespit eden bir çok ayet yer alır. Bu ayet ve peygamberimizin hadislerinden alıntıları da aşağıda bulabilirsiniz. İnsan ne kadar zor zamanlar geçirirse geçirsin kul hakkına tamah etmemelidir.

Kul Hakkı İle İlgili Anlamlı Sözler

İftira atmak en büyük kul hakkıdır.

Kul hakkı, müminin aybı, kusurudur. – Ebu Nuaym

Haksız güç zalim güçsüz hak çaresizdir. – Blaise Pascal

Beni kul hakkıyla karşına çıkartma ya Rabbim. Amin.

Her günahın affı var, kul hakkı yemenin müstesna!

Kul hakkına riayet ile geçimini sağlayan hiçbir kimse cahil değildir. – Berat Demirci

Bazı insanlar yaptıkları haksızlıkların yanına kalacaklarını düşünüyor. Yanlış. Allah var, hesap günü var!

Haksızlıklara isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. – Hz. Ali (r.a.)

Bir şahsa karşı yapılan haksızlık herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir. – Charles de Montesquieu

Kulun Allah’tan korkusu, Allah’ı bilmesi kadardır. – Malik Bin Dinar

Kul hakkı yeme diyor, çalma diyor, zulüm etme diyor, adaletli ol diyor, yetimin hakkını yeme diyor, iftira atma diyor. Hepsine mi kulakların tıkalı ey aciz insan!

Ben haklı olmayı başbakan olmaya tercih ederim. – Henry Clay

Sokrates ölüme mahkum edildiğinde eşi: ‘Haksız yere öldürülüyorsun..’ diye ağlamaya başlayınca Sokrates: ‘Ne yani bir de haklı yere mi öldürülseydim.’ – Socrates

Hakkını çabuk yoldan elde etmek için karşı tarafa hakkını vermek gerekir. – Mahatma Gandhi

Dünya için kül olacağına Allah için kul ol! Sonsuzluğu yakala!

İnsan olabilmek için dünyadaki haklarımızı istemek zorundayız. – Malcolm X

Başkasının zararını isteme kendin de zarar verme; hep iyilik yap kendi heva ve heveslerine hakim ol.

Bir kısım insanlar, Allâh’ın mülkünden haksız bir sûrette mal elde etmeye girişirler. Hâlbuki bu, kıyâmet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değil. – Hadis-i Şerif

Kimine su olacaksın kimine sel. Kimine mum olacaksın kimine volkan. Ama Allah’tan başka kimseye kul olmayacaksın!

Kıyâmet günü haklar, muhakkak sahiplerine verilir. Dünyada hak sahibinin rızası alınmayınca, ahirette haksız tarafın iyilikleri alınıp, haklı tarafa verilir. İbâdetleri ve iyilikleri yoksa, hak sahibinin günahları o kimseye verilir. Kardeş hakkı da buna dahildir.

Takva akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka âsi olmak ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir.

Gönlü aydın bir kişiye kul olmak, padişahların başına tâc olmaktan iyidir.

Hak yemek, sol el ile yemek yemek kadar dikkat çekmedi bu ülkede… – İsmet Özel

Kul hakkı yeme, işini düzgün yap, gece gündüz kendini pazarlama, unvanlarını değil erdem ve niteliklerini artırmaya gayret edenlerden ol.

En zor oruç, insan hakkı yememekle tutulur.

Kul hakkı yemek; emeği hiçe saymak, işi ehline vermemek, adam kayırmak, işine ve tartısına hile karıştırmak, hırsa kapılmak, zayıf bulunca zulmetmek, büyük görünce dalkavukluk etmek, topluluk içine fitne sokmak, bölüştürmek değil bölücülük yapmak, dostunu dahi kıskanmak, yalan söylemek, buğz beslemek… – Taptuk Emre

Bulundugu koltuk, mevkii ve makamı sorumsuzca ve menfaati doğrultusunda kullandığı halde, her seyi Hak, Devlet ve Millet icin yaptığını söyleyip bizi ikna edince İLAHÎ ADALET’in tecelli etmeyeceğini zanneden din kardeşim, sana da hayırlı cumalar.

Vebal, yaşanılmışlıkların en intikam alıcı kelimesidir. Siz siz olun “vebal” altına girmeyin; yoksa hayat sizden acımasızca intikamını alır.

Nefsi en ziyade tahrip eden şey başkasından gelen hak söze evet demektir.

Kul hakkını, Allahü teâlânın hakkından önce ödemek gerekir. Kul hakkı olan günahların affı güç ve azapları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, hak sahipleri ile helalleşmedikçe affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allahü teâlâ affetmez ve bunlar Cehenneme girip, cezalarını çekeceklerdir.

Ölüm anına kadar herkes tevbe edebilir. Kul hakkı hariç günahlardan kurtulabilir. Kul hakkını da iade eder, helâllaşır, ondan da kurtulabilir.

Allah dilerse, kul hakkını bile hak sahibini razı ederek affeder.

Kim Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın. – Hz. Muhammed

Her gün aynı yemeği yiyin, kuru ekmek yiyin ama asla kul hakkı yemeyin.

Peygamber efendimiz buyuruyor ki: Müflis, şu kimsedir ki, kıyamette, defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat, bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır.

İnsanlara umut verme. Hepimizin eşit olduğumuzu, hepimizin eşit haklara sahip bulunduğumuzu söyleme; çünkü hemen senin hakkını çiğner, elinden ekmeğini kapar, açlıktan gebermeye bırakırlar seni. – Nikos Kazancakis

Sadakatten bahsedip sevdiğine ihanet edenlere, adaletten bahsedip hak yiyenlere bu dünyada hakkımı helal etmiyorum.

Kula bela gelmez Hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz, kul azmadıkça.

Peki ya önce aşık edip sonra terk etmek? Bu da kul hakkına girmez mi?

Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, Cennete girer. – Hadis-i Şerif

Kaçmayarak yalnız Allah’tan sevap bekleyip sabrederek düşmana karşı durduğun halde öldürülürsen borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur Bunu bana Cibril söyledi. – Hadis-i Şerif

Aldatılmak dinimizde yeri olmayan bir kavramdır. Yani yalan söylemek, haram ve ayrıca kul hakkıdır. Yalan söylemekte zarar görmeyen bir erkek veya kul hakkını saymayan bir erkek ile evli olan bir hanımın nikahı zaten düşmüştür.

Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde o şeyden yana çıkmazsan korkaksın demektir. – Confucius

Genç insan; küçüğünü küçük, büyüğünü büyük bilir. Allah’a karşı vazifelerini ve kul hakkını gözetir.

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. – Bakara Suresi, 42.Ayet

Kullukta, emeklilik yoktur. – Ömer Sevinçgül

Hak kuldan intikamını kul ile alır. Din irfan bilmeyen bunu kul netde.org etti sanır. – Hz. Mevlana

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. – Mohandas Karamçand Gandi

Allah’ın “Kul hakkı İle huzuruma gelme” dediğini bilmezmiş gibi kul hakkını omuzlayıp camide ilk safta yer alan Müslüman, sana da hayırlı Cumalar.

Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir. – Lev Tolstoy

Haklı iken de münakaşayı terk edene Cennette bir köşk verilir.

Rabbine kul olmayan, nefsine köle olur. Nefse ağır gelen her şey, imana kuvvettir. Rabbim bizleri daima O’na kulluk edenlerden eylesin. Amin!

Asıl oruç kul hakkı yememektir, ve 12 ay tutulur!

Yanmak var, yanmak var. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur. – Hz. Mevlana

Haksız olduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme. – Socrates

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir. – Hz. Ali

Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman’ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır. – Hadis-i Şerif

Başkasının hakkını yiyen, hak sahipleri ile helalleşmedikçe affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allah’ü teâlâ affetmez ve bunlar Cehenneme girip, cezalarını çekeceklerdir. – Hadika

Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere netde.org yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin. – Bakara Suresi, 188.Ayet

Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin. – Nisâ Suresi, 29.Ayet

Savaşa karşıyım ama haksızlığa karşı savaşmak karakterimdir. – Şamil Basayev

Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: Bir kimse; kardeşinin haysiyetine, yahut malına haksız olarak taarruz etmişse, iltimas olarak verilebilecek altın ve gümüşün bulunmadığı günden (kıyamet) önce helâlleşsin. Aksi halde, yaptığı haksızlık nisbetinde onun iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa, hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden adama verilir.

İnsan dünyada bir Hak’dan. bir de haksız olmaktan korkmalıdır. – Abdülhak Hamid

Sevgi değil, “hak” yücedir. Hak “kul hakkı” ise yücelik bakidir! – Meral Meri

İnsanlar hür oldular ama yine Allah’ın kuludurlar. – Said-i Nursî

Bu dünya; ihanetin adaleti zedelediği bir mekân, hesap günü ise, Allah’ın adaletinin hiç şaşmadığı bir zaman!

İşi adaletle yap, buna gayret et; hiçbir zaman zülüm etme; Allah’a kulluk et ve onun kapısına yüz sür. – Yusuf Has Hacib

Kimsenin hakkını kimseye bırakmayan, yarına bıraksa dahi yanına bırakmayan Allah’a hamd olsun!

Hesap günü; sağdan iyilik, soldan kötülük okunur. İnsanın iyiliğide kötülüğüde en çok kendine dokunur.

İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer onları ezersek işte o vakit kötülük etmiş oluruz. – Voltaire

Kul hakkı, Allah ile aramızdaki en yüksek duvardır. – Nureddin Yıldız

Hak dediğin sadece dilde olmamalı, senin zevkine bir başkası yanmamalı, unutma dünyada kalır, dünyanın malı, akleyip düşünmek gerekiyor yiğidim. – Abdullah Yaşar Erdoğan

Başkasının malını yemek, şarap içmekten daha büyük günahtır. Kul hakkı, Allahü teâlânın hakkından önce ödenir. Allah uğrunda savaşıp da ölen kimsenin, kul haklarından başka bütün günahları affolur. Kul hakkı, tevbe ile de, şefaatle de af olmaz.

İnsan şahsiyetini, onurunu rencide eden bütün söz ve hareketler, kul hakkını çiğnemektir.

Allah katında en aziz kul, intikama gücü yeterken affedendir. – Hz. Muhammed

Rabbimin sana ihsanı nerede, senin ona ettiğin kulluk nerede? – Ataullah İskenderi

Eğer Allah’ın ermiş ve veli kulları olmasaydı, yeryüzü bütün içindekilerle beraber batardı. Eğer sadıklar olmasaydı, insanlar hayvanlar gibi olurdu. – Hasan-ı Basri

Elinden geldiği kadar kul ol, sultan olma. Zahmet çek, top gibi ol, cevken olma. – Hz. Mevlâna

Hak her şeyin üstündedir, sert rüzgarlar onu deviremez. – Tevfik Fikret

Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helâllaşsın! Çünkü âhırette altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevâblarından alınır sevâbları olmazsa hak sâhibinin günâhları buna yüklenir. – Hadis-i Şerif

Mü’minin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. – Ebu Hüreyre- Tirmizi

Herhangi bir haksızlık karşısında konuşmayan kendisi haksızlığa uğradığında kimsenin konuşmasını beklemesin.

Hak yerini bulur. Helal edilmemiş hak zaten haram olur. Beddua etmem. İçimden gecen her “Ah” zaten sahibini bulur.

Sen bizleri kalp kırmaktan, haramdan, kul hakkı yemekten, tüm kötülüklerden muhafaza eyle Ya Rab!

Dini sadece oruç tutmak, namaz kılmak ve kendine kestiği kurban zannedip haksızlığa, adaletsizliğe, hırsızlığa ses çıkarmayan dini bütün kardeşim, sana da hayırlı Cumalar.

Kul hakkı nedir bilir misin sevgili kardeşim? Allah yarına bırakır; ama asla yanına bırakmaz! İşte budur kul hakkı…

Haksızlığa karşı çıkıp, hakkını aramayan, hem hakkını, hem şerefini kaybeder. – Hz. Ali (r.a.)

İftira atmak en büyük kul hakkıdır.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. – Hz. Ali (r.a.)

Bu gün ALLAH rızası için tartıda, terazi de kul hakkını gözettin mi?

Ey güzel Allah’ım! Küfre düşmekten, kul hakkı yemekten, son nefeste imansız gitmekten sana sığınırız. Bizleri sana layık kul eyle…

Rabbim der ki hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar. – Hz. Mevlana

Kaybeden benim belki görüntüde. Ben susuyorum; çünkü hesap günü mahşerde! Sen de bilirsin, herkes eşittir; Allah (c.c.)’ın önünde.

Şeytan ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan kişilere musallat olamaz. Olursa da Cenab-ı Hak onları korur onun tehlikesine düşmez.

Önüne çabasız kolayca yiyebileceğin bir kul netde.org hakkı gelmişken, yüz çevirerek. Tam hakkı yenecek saflıkta ve kıvamda bir insanla karşılaşınca, ondan yararlanmayarak, ona fayda vererek, nefsini terbiye edersin!

Bugün kul hakkı yemeyen, dedikodu yapmayan, iftira atmayan, bütün müslümanların cuma günü mübarek olsun.

Kulun kalbi Rabbi’ne erince, Rabbi onu kimseye muhtaç etmez. – Abdülkadir Geylani

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz. – Hz. Muhammed

Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yemeyin!

Ku hakkı ki; Hayat hakkı, mülkiyet hakkı, mahrem, namus ve şeref dokunulmazlığı, kanunda eşitlik demektir. – Abdullah Yaşar Erdoğan

Borç bir kul hakkıdır. Kul hakkı hak sahibine ödenmelidir. Yoksa mirascısına ödenmelidir. Bu da mümkün değilse bir yoksula sahibi adına sadaka olarak verilmelidir.

Allah’ın seni kulluğa ehil sayması, sana ödül olarak yeter. – Ataullah İskenderi

Kendini çok beğenme kul katında, ne kendini beğenmişler var toprak altında. – Hz. Mevlana

Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. – Hadis-i Şerif

Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. – Eflatun

Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terâzi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. – İsrâ Suresi, 35.Ayet

Neler kaybetti insan kula kulluk uğruna. Ah bir erebilseydik kul olmanın şuuruna. – Necip Fazıl Kısakürek

Günah diye domuz eti yemeyenler; konu kul hakkı olunca kazanın dibini sıyırıyor!

Allah’a hakiki abd (kul) olan başkalarına abd olamaz.

Ölçüde, tartıda, sayımda hile yapıp, yediği kul hakkını hiç bir para ile ödeyemeyeceğini bildiği halde suçu başkalarına yüklemeye çalışan din kardeşim, sana da hayırlı cumalar!

Haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır. – Socrates

Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini düşkünlüğe maruz bırakır. – Hz. Muhammed

Ne para istiyorum ne de pul. Tek istediğim yalansız bir kul. – Özdemir Asaf

Şehîdin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teâlâ mağfiret eder. – Hadis-i Şerif

Ahireti anan, hesap günü için amel eden, kendine yeten rızık ile kanaat eden ve Allah’tan hoşnut olan kişiye ne mutlu. – Hz. Ali (r.a.)

Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i muhabbetden? Yeme kul hakkını, korkar isen rûz-i kıyametden. – Alvarlı Efe Hz.

Gıybet zaten kul hakkıdır hakkına girdiği kişi de ahrette ondan netde.org sevaplarını alacaktır. Kişinin sevabı kalmadıysa kendi günahlarını ona verecektir. Allah ben kul hakkına karışmam diyor kulla hesaplaşır diyor ve kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların sevabı gıybetini ettiğimiz kişiye gidiyor.

Kardeş hakkı yemek de kul hakkına dahildir. Kardeşinin hakkını gözetmeyen insan haram yemiş olur.

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam!

Hak, yenir ama hazmedilmez. – Yunan atasözü

Kul hakkının hayatın her anını ve alanını kapsadığını unutmayalım. Sosyal medyada yaptıklarımız ve yazdıklarımız, hesap gününden muaf değildir. – İbrahim Tenekeci

İnsanlar birbirinin fotoğraflarını habersiz çekip internette paylaşıyor, konuşurken seslerini kaydediyor. Bunların hepsi kul hakkı. – İbrahim Tenekeci

Hak yiyenleri Allah’a havale ettik zira onların hakkından ancak Allah gelir!

Ey dost! Kul hakkı nedir bilir misin? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz!

Haklı olmak bizi tatmin etmez mutlaka geri kalanların haksız olduklarını da kanıtlamamız gerekir. – William Hazlitt

Haklı olan bir iddia ergeç muzaffer olur. – John Simon

Bak dört yana harami dünyanın, hak yiyen yiyene sultanın, ben yine boynumu namerde eğmedim. Sanma bitmez saltanatın, belki bugün belki yarın, eğriyi doğruyu bilmezden gelmedim. – Cihan Dabager

Hiçbir zaman haklarını aşma; çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun. – Jean J. Rousseau

Onca nimet varken, kul hakkı yemeyin.

Kulluk, her an Allah Teâla’ya muhtaç olduğunu bilmek ve O’nun Resûlüne tam tabi olmaktır. – Cüneyd-i Bağdadi

Dünyayı haksızlık yönetiyor adalet yalnız sahnede var. – Friedrich Schiller

Kulun iyi ve ermişlerden olmasının alâmeti, bütün müslümanlara karşı şefkat ve merhametinin çok oluşudur. – Hasan-ı Basri

Bu hayatta asla ödenemeyecek şeyler var. Yenen hak, girilen günah, alınan ah! Kul unutur belki ama ALLAH unutmaz!

Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. – Tegabun Suresi, 14.Ayet

Gönlü aydın ve erdemli bir kişiye kul olmak, padişahların başına taç olmaktan iyidir. – Hz. Mevlâna

Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin. Çünkü (Kıyâmet günü) dirhem de geçmez dinar da. Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevâpları alınır o adama yüklenir. Eğer sevâpları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir. – Hadis-i Şerif

Kul hakkı çok geniş bir alanı kapsar insan hayatında. Hiç tanımadığın kimseye bile dudak bükme.

Dünyada hak arama telaşında olan insanın asıl ahirette Hak’kın karşısına çıktığı zaman ne yapacağını düşünmesi gerekir.

Üzerinde kul hakkı bulunanların ruhları Cennete girmez. Salihlerin ruhları kabirlerine gelerek, cesetlerini ziyaret ederler. Vefat eden müminlerin ruhları gelip, dünyada tanıdıklarını sorarlar. – Feraid-ül-fevaid

Tanrı, sevdiği kulu uzun yaşatmaz. – G.Herbert

Bugün hak yiyenler ile hesaplaşma vaktidir! Bugün hakkımızı alma vaktidir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.