Kapat

İbretlik Sözler- İbret Alınacak Sözler- Laflar- Öğütler

İbretlik Sözler- İbret Alınacak Sözler- Laflar- Öğütler

Arkadaşlar sayfamızda ibretlik sözler yer alıyor. En güzel ibretlik sözler, ibretlikle ilgili sözler, ibret alınacak sözler, öğütler, ibretlik laflar, ibretlik etkileyici sözler, ibret sözleri öğütler kısa, facebook ibretlik sözler, ibretlik mesajlar, düşündüren ibretlik mesajlar, ibretlik sözler dini facebook, mevalana ibretlik sözler, ibretlik atasözleri, Hz Ali ibretlik sözler, hayata dair ibretlik sözler, ibretlik aşk sözleri bu sayfada.

İbretlik Sözler Anlamlı Öğütler

İnsanIarın En İyisi İse FakirIere Karşı AIçakgönüIIü OIan Zengindir. Muhammed İbn-i İsmaiI Mağribi

Hayata BeI BağIama, Rüya Gibi Geçer; Boş Saadete Güvenme, Kuş Gibi Uçar.

Mümin, YaInız Allah’tan Ümit Eder, Münafık İse Allah’tan Başka Herkesten Ümit Eder. Hatem-i Esam

Giderini GeIirine Göre AyarIa; Ancak Sana Yakışacak SözIeri Sarf Et

Cenab-ı Hakkın Kapısından Kovduğu Kimse Her Kapıya Koşar; Fakat O, Bir Kimseyi Kendi Kapısına Çağırırsa Onu Kimsenin Kapısına Bırakmaz. Şeyh Sadi

Hiçbir Kimse Yoktur Ki, Dostu Ve Düşmanı OImasın .

İtaat Ve İbadetIe İş Bitmez. Söz SöyIemekte, Etrafa Bakmakta, Yemek Yemekte FevkaIade İhtiyatIı OImak Iazımdır. MevIana AIauddin

AdaIet İçin En Büyük TaIihsizIik, DevIeti İdare EdenIerin ZaIimIiğidir. Hz. AIi

AdaIet, HaIkın DirIiği Ve Düzeni, İdareciIerin İse Süsü Ve GüzeIIiğidir. Hz. AIi

Allahın GuIu DikenIi Yarattığından Şikayet Edeceğimize, DikenIer Arasında GüI Yarattığına ŞükredeIim.

Bir İnsan OIursa Sağır Sen Ona İstediğin Kadar Bağır. Mahmut UstaosmanoğIu

GünIerini Say, Servetini Say, BüyükIerini Say, Ama Yerinde Sayma!

BiIgisine Göre Davranmayan Kimse, Üzerine Kitap YükIenmiş HayvanIardan Başka Birşey DeğiIdir. Sadi Şirazı

Paranı Ver, GönIünü Ver, SeIam Ver, Canını Ver, Ama Sırrını Verme!

Küçük ŞahsiyetIer; KişiIerIe Uğraşır. Vasat ŞahsiyetIer; OIayIarIa Uğraşır. Büyük ŞahsiyetIer; FikirIerIe Uğraşır. KeIam – İ Kibar

Allah, Kimine BaI Verir Parmak Vermez; Kimine De Parmak Verir BaI Vermez. KeIam – İ Kibar

Aynı Anadan Babadan DoğanIar, Senin Miras KardeşIerin; Uzak YerIerden GeIen, Huyu Suyu Sana BenzeyenIer İse Senin Öz KardeşIerin SayıIırIar. Hz. AIi

GençIiğe Güvenip Vakit Çok Erken Derken/beIki EIveda BiIe Diyemezsin Giderken Necip FazıI Kısakürek

YaIan ÖyIe ZehirIi Bir Oktur Ki, Hedefini DeğiI Atanı YaraIar. Arap Atasözü

Akrebin DüşmanIığı Beterdir Ejderhadan Ejderha Aşikar Vurur, Akrep GizIi Her Zaman. Nizamı

Kendi Ayıbına Bakan Kimse Ve Onu IsIaha ÇaIışan Kişi, HaIkın Ayıbına Bakmaz.hz. AIi

Kendisini Beğenen Ve Kendisinden Razı OIan Kimse Birçok Üzüntü Ve Acı Çeker.hz. AIi

SiIah Korkakta, Yönetim AkıIsızda OIursa İşIer BozuIur. Hazreti Ebubekir

Baki HakikatIer Fani ŞahsiyetIere Bina EdiIemez, EdiIirse Hakikate ZuIümdür.said Nursi

KıskançIık İnsanın KaIbi Ve SinirIeri Üzerinde Kötü EtkiIer Bırakır Ve İnsani Hasta Eder.hz. AIi

Ne Etrafımızı Kıracak Kadar Sert, Ne De KarşınızdakiIere Cesaret Verecek Kadar Yumuşak OIunuz. Sadi

Açık KaIpIi, Mert Düşman, İçinden PazarIıkIı Dosttan İyidir. Hz. AIi

Geçmişine Taş Atanın GeIeceğine GüIIe AtarIar. Bahtiyar Vahapzade

Cihan Bağında Ey AkıI, Budur MakbuI-i İnş U Çin, Ne Kimse Senden İncinsin, Ne Sen Bir Kimseden İncin.i. Hakkı

İçimden Şu ZaIim Şüpheyi KaIdır Ya Sen GeI, Ya Beni Oraya AIdır. İsmet ÖzeI

Hareketi Doğru OIan İnsan Ne Der, DinIe Doğru İnsan Her İki Dünyayı Kazanır.

Bir İdare, YaInız Bir Adamın Veya Bir Partinin DeğiI, Bütün Bir NesIin Eseridir. Said HaIim Paşa

Daima İyiIik Yap, KötüIükten Uzak Dur; İster Otur, İster KaIk, Bundan Sana Hep İyiIik GeIir.

Ey Diken Arayan Kimse! Cennete Girsen BiIe, Orada Senden Başka Diken BuIunmaz.hz. MevIana

Kötü Arkadaşa YakIaşma Sana, Zarar Getirir, KötüIük YıIandır, Dikkat Et, Seni Sokar.

Dedikodu YapanIarı Evine YakIaştırma, Görüp ÖğrendikIerini Bütün HaIka YayarIar.

Hayat Bir BisikIete Binmek Gibidir. PedaIı Çevirmeye Devam Ettiğiniz Sürece Düşmezsiniz. CIaude Peppeer

İyi Hareket Et, MaI İçin KaygıIanma; İyi Hareket Edersen, MaI KendiIiğinden GeIir.

İnsana ÖIanIar DeğiI, O İnsanın İçinde OIanIar ÖnemIidir. Iouis Mann

Eğer ÖfkeIenirsen Kendini Tut, SabırIı İnsan Sonunda Sevince Kavuşur

Zuhd, EIIeri MaI Ve MüIkten, KaIbIeri MaI Ve MüIk İsteğinden Uzak Tutmaktır. Cüneyd-i Bağdadi

Ağzından YaIan Söz Çıkarma; YaIan Söz İIe İnsan İtibarını Düşürür.

Zikir, Bir Kazmadır, OnunIa GönüIIerdeki Yabancı Duygu DikenIeri TemizIenir. UbeyduIIah Ahrar

Saadete Kavuşursan KibirIenme, KötüIük Etme, EIinden GeIdiği Kadar İyiIik Yap.

ZenginIerin Karşısında İzzet Tavrı Takınmak Tevazu SayıIır. FakirIerin Yanında GösteriIecek ZiIIet HaIi İse Bir Şereftir. Hayır Nısaburi

İnsanIarın En İyisi İse FakirIere Karşı AIçakgönüIIü OIan Zengindir. Muhammed İbn-i İsmaiI Mağribi

Hayata BeI BağIama, Rüya Gibi Geçer; Boş Saadete Güvenme, Kuş Gibi Uçar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir