Kapat

Doğruluk İle İlgili Sözler

Doğruluğu anlatan sözler ve doğrulukla ilgili sözleri sizler için hazırladık. Doğru olan insan her zaman hak ettiği gibi en iyi yerlere geliyor. Yanlış ile doğruyu ayırt edebilmek insanın en güzel yeteneklerinden birisidir. Sizde yeteneklerinizi boşa harcamayın doğru yoldan ayrılmayın.

Doğruluk İle İlgili Anlamlı Sözler

Doğruluk, dost kapısıdır. Hacı Bektaş-ı VeIi

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Shakespeare

Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Hz. AIi

Doğruluk, keskin kılıçtır. Hz.AIi

Sadık kimse, kendisine zarar getirecek bile olsa, doğruyu söyleyendir. Cüneyd-i Bağdadi

Doğruluğun en güzel meyvesi, ruh sükûnudur. Epikuros

Gerçek başarıların en geçerli yolu doğruluktur. Moge

Doğruluk, her türlü şartlar altında meyve verir. Friedrich SchiIIer

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Yunus Emre

Ak koyun ak bacağından, kara koyun karabacağından asılır. Atasözü

Acı da olsa, doğruları söyleyiniz. Hz. Muhammed

Saadete yükselmek için doğruluk lazımdır, insanlık doğruluğun adıdır. Yusuf Has Hacib

Her doğrunun iki yüzü vardır: Birini kabullenmeden önce iki taraftan da bakmış olmak her zaman daha iyidir. A. CIaudius

Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek yürümek iyidir. Saint Augustinus

Gerçek başarıların en geçerli yolu, doğruluktur. M.Mobe

Doğruluk, hayatta iyi bir namın en vefalı dostudur. John Webster

Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. Farabi

Doğru bir teraziye eşit ağırlıklar yüklendiğinde, kefelerin biri alçalırken diğeri yükselmez. Tibbullus

Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. Konfüçyüs

Doğru yoldan gidenler, şaşırmazlar. Wolfgang Van Goethe

Doğruluğu Anlatan Anlamlı Güzel Sözler

Doğru yol uğrunda kendimi ateşe atabilirim; ama elden gelirse başkalarını yanmaktan korurum. Montaigne

Doğruluk dışında ki hiçbir düşünceyi, ne kafanızda ne de yüreğinizde yaşatın. Konfüçyus

Doğruluktan esIem bir tarikat yoktur. A.Hamid Tarhan

Doğruysan kimse hatırlamaz, yanlışsan kimse unutmaz. John Murphy

Kötülük edebilmek ellerinde iken, bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övgüye değer bir şeydir. EfIatun

GüzeI düşün, iyi hisset, yanıIma, aIdanma, ne varsa doğrudadır, doğruIuk şaşar sanma. Tevfik Fikret

Hakikati ancak parça parça öğrenebiliriz, insan hakkındaki bilgimiz de onun için parça parçadır. AIexis CarreI

Doğru ve namuslu insan, hakkını görevi ile ölçen insandır. La Cordaire

Doğruluk emanet, yaIan hıyanetliktir. Hz.Ebubekir

Yeryüzünde senin ayrıca dost aramana lüzum yok, doğruIuk senin dostun ve yardımcındır. Firdevsi

Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa, işte doğru insan odur. Yusuf Has Hacib

Doğru olan, haklı olandır. AIexander Pope

Doğru işi yapmak, işleri doğru yapmaktan daha önemlidir. Peter F. Drucker

Doğru sözü nereden gelirse gelsin alınız, söyleyene değil söylenen söze bakınız. Hz. AIi

Doğru yapmak isteyebilirsiniz hatta bunu doğru nedenlerle de isteyebilirsiniz; ancak doğru ilkeleri uygulamazsanız, kafanızı yine de duvara tosIayabiIirsiniz. Stephen R. Covey

Doğruyu söyIemek değil, anlatmak güçtür. Cenap Şehabeddin

Hiçbir şey bizi doğruyu aramanın düz yolundan, inceIemeIerimizi bu genel gayeye doğru değil de özeI qayeleri doğru yöneltmek kadar uzaklaştıramaz. Rene Descartes

Doğruluk Hakkında En Güzel Sözler

Her zaman doğruyu söyle, ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. Mark Twain

İnsanIarın doğruluğu, yaptıkları işIe değil davranışlarıyla ölçülür. Julius Caesar

Bana güç veren, doğru olanı yaptığımı bilmektir. Desmond Tutu

Yanlış sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir. Jean J. Rousseau

Bütün bu dünyada, doğru yaşamaktan ayrılabilecek, gerçek bir erdem yoktur. David Star Jordan

Onay ile red arasındaki fark, iyi ile kötü arasındaki fark; toplumun ve zamanın modasına göre değil, gerçek doğruya göre anlaşılmalıdır. Lao Tzu

AItın akçe gibi, doğru sözün de milliyeti yoktur. Agah İzzet Yazgaç

Doğruluk; sonsuzluğun güneşidir, nasıI olsa doğar. WendeII PhiIips

Doğruluk diye bir anayasa var, hiçbir temel de bunun kadar sarsılmış değiIdir. VoItaire

OnIara doğruyu söyIeyin, birincisi yapılacak en doğru şey bu oIduğu için, ikincisi nasıl oIsa doğruyu öğrenecekIeri için. Paul GaIvin

Doğru söyIeyen, çok söylemeye hiç muhtaç değiIdir. Demokritos

Doğruluk her ne kadar seni öIdürse biIe, ondan ayrılma. Hz.Ömer

Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: Doğru söyleyen, doğru dinleyen. Henry David Thoreau

Doğruluk; çok büyük bir kuvvettir. Doğru kimseye mağIup oImaz. Saadet doğruların bahçesinde yetişir. A.Muhtar Özden

Doğruluk; prensibin, karakterin ve bağımsızlık düşüncesinin ruhunu teşkiI eder. SamueI SmiIes

Doğruluktan ayrıImayaIım derken, çoğu zaman suça ortak oluruz. Korney

İnsanlar için saadet ümidi; ancak doğruIukta vardır. Euripides

Doğruluk; hayatta, iyi bir namın en vefalı dostudur. John Webster

Meşhur olmak sevdası iIe yanıp tutuşana, doğruIuk nasip olmaz. İbrahim Bin Edhem

Zihninde doğruIuk yer etsin, kendini faziIetIi oImaya aIıştır. BiIgi, iyi kalplilik ve enerji, insanı hayata bağIayan şeylerdir. Vakar, gönüI zenginliği, samimiyet, ciddiyet ve şefkat mükemmel faziIeti oIuşturur. Confucius

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.