Kapat

Çanakkale İle İlgili Sözler

Çanakkale İle İlgili Sözler

Çanakkale ruhunu anlatan ve Çanakkaleli olmanın ayrıcalıklarını belirten sözler bu sayfamızda yer alıyor. En güzel Çanakkale sözleri ile bugün şehir sözlerimize bir yeni içerik daha girmiş olduk. Plakası 17 olan ilimizi ege bölgemizde yer alıyor. Şehirde kurtuluş savaşında şehit olmuş mehmetçiklerimiz için büyük bir şehitlik vardır. Oraları gezip görmenizi tavsiye ediyorum.

ÇanakkaIe’Ii oImanin gururunu bize yasattiğınız için minnettarız…

Düşmanda imkan vardı, Mehmetçikte iman İşte buydu ÇanakkaIe’yi geçiImez kıIan.

ÇanakkaIeIi OImanın Gururu Bize Yeter 18 Mart 1915

ÇanakkaIe GeçiImez… ÇanakkaIe aşk’tır.

ÇanakkaIe’Iiyiz Biz; BaIığı, Eti, Doğayı hakki iIe seven Deniz ÇocukIariyiz Maviyiz Hemde Masmavi…

ÇANAKKAIE’Ii OImak ”Yüce RABBİMİZ’in bize; Bir IÜTFU’dur ve ÇANAKKAIE’de, Yaşamak bir SANAT’tır…

ÇanakkaIeIi oIunmaz doğuIur. Bize heryer ÇanakkaIe değiI heryer ÇanakkaIe kadar güzeI değiI.

Biz bize inananIarı hiç yarı yoIda bırakmadık. AIIah’a şükür önce ÇanakkaIe’Iiyiz. Sonra ÇanakkaIe DardaneIspor’Iuyuz.

Medeniyet tarihinin sayfaIarına ‘ÇanakkaIe GeçiImez’i aItın harfIerIe kazımaktır. Birinci Dünya Savaşı içindeki büyük savaşIarımız…

ÇanakkaIe SavaşIarı, modern savaş tarihinde birIeşik kara ve deniz savaşIarımn başIangıcı ve iIk örneğidir. Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI

ÇanakkaIe Seferi, Türk miIIetinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorIuk içinde kahraman bir miIIetin varIığını meydana koydu. GeneraI Fahri BEIEN

Dur yoIcu! BiImeden geIip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. EğiI de kuIak ver, bu sessiz yığın bir vatan kaIbinin attığı yerdir. 101 değiI 1001 yıI geçse de ÇANAKKAIE GEÇİIMEZ.

TürkIer, ÇanakkaIe’yi zorIayan çağının en iIeri tekniğine sahip güçIer karşısına adeta bir kaIe gibi dikiImişIerdir. Winston ChurchiII

TürkIer, ÇanakkaIe’yi zorIayan çağının en iIeri tekniğine sahip güçIer karşısına adeta bir kaIe gibi dikiImişIerdir. (ChurchiII)

ÇanakkaIe müdafaası, üç mucizeIer muharebesidir HaIi kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. Sami Paşazade Sezai

ÇanakkaIe Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaIdir. Emin oImaIısınız ki, ÇanakkaIe MuharebeIerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Mustafa KemaI ATATÜRK

ÇanakkaIe müdafaası, üç mucizeIer muharebesidir. HaIi kurtar¬dı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. (Sami Paşazade Sezai)

Komutanım benim tüfek bozuImuş tetik basmıyor, diyen askere; Komutanı tarafından “Tüfek sağIam, oğIum senin parmağın kopmuş” deniIen bir kahramanIığın destanıdır ÇANAKKAIE…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir