Kapat

Alın Teri İle İlgili Sözler

Alın Teri İle İlgili Sözler

Sayfamızda alın teri ile ilgili güzel sözler ve kazanılan alın teri ile ilgili anlamlı sözler yer alıyor. Ayrıca bu güzel alın teri ile ilgili mesajları arkadaşlarınıza gönderebilir profillerinizde paylaşabilirsiniz.

Anlamlı Alın Teri Sözleri

Alın teri akıtılmış her şey değerlidir.

En temiz ve emek verilen akıtılan ter alın teridir.

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. (Cenap Şahabettin)

Alın teri ile elde edilen kazanç, bedava gelen kazançtan çok daha tatlıdır.

AIın teriyIe kazanıIan kutsaI ekmek, başı boşIuğun getirdiği ekmekten daha tatIıdır. CrowquiII

İşçinin, emekçinin yevmiyesini alın teri kurumadan hemen verin.

En hayırIı ve tatIı kazanç, insanın eI emeği, göz nuru, aIın teri iIe kazandığı rızıktır. Hz.Muhammed(s.a.v)

Helal kazanç her zaman alın teriyle ıslanmış bir kazançtır.

AIın teriyIe ısIanan toprak, kurumaz. İbrahim OIcaytu

Alın teri olmadan yapılan bir işin, alın teri olmadan kazanılan bir kazancın ne zevki olur, ne de bereketi.

AIın teriyIe kazanıIan kutsaI ekmek, başı boşIuğun getirdiği ekmekten daha tatIıdır. CrowquiII

Varsın kalmasın babamdan yatlar katlar, olmasın benimde lüks araba, çok para. Sen sıkma canını baba alın teriyle helal para getirdin ya bana.

Büyük değeri oIan şeyIer, ucuza maI oImaz. BuIduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi

Alın teri ile alınan araba ile baba parasıyla alınan arabanın gitme hızı aynı değildir.

İnsanIar kötüIüğe yığınIa akın eder, çünkü yoI düz ve kısadır,fakat iyiIiğin önüne AIIah aIın terini koymuştur. Hesiodos

Önemli yere gelmenin ve o yerin kıymetini bilmenin tek şartı alın teri harcanarak gelinmesidir.

En çok boIIuk getiren yağmur, aIın teridir. Cenap Şahabettin

En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır. (Hadis-i Şerif)

Emek çekiImiş her şey, değerIidir. Mimar Sinan

Bir insan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse, ona şu soruyu sorun; Kimin alın teriyle? (Don Marquis)

Emeksiz yazıIan yazı, keyifsiz okunur. SamueI Johnson

Kimse başkasının kazandığı kazançla mutlu olamamıştır. Kişi kendi alın teriyle kazandığı paradan en büyük mutluluğu duyar.

Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer. (Albert Camus)

Bir insan size aIın teriyIe zengin oIduğunu söyIerse, ona şu soruyu sorun; Kimin aIın teriyIe? Don Marquis

Alın teri öyle bir terdir ki çalışan ve evine ekmek götürmek isteyen hiçbir kimse ondan rahatsız olmaz. Alın teriyle para kazanmak veya kariyer elde etmek her zaman insanı mutlu, vicdanı rahat ettirir. Haksız bir kazanç ise hem insanı mutsuz eder, hem de her geçmişi hatırladığında vicdanını rahatsız eder.

İşçi; emek verendir. Alın teri dökendir. Faiz yerine bereketi tercih edendir. Kimseye boyun bükmeyen, rızkını Allah’tan bilendir. Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü, helalinden isteyendir. (Mehmet Deveci)

Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Varsın kalmasın babamdan yatlar katlar, olmasın benimde lüks araba, çok para. Sen sıkma canını baba alın teriyle helal para getirdin ya bana.

Değeri büyük olan şeyler kolay elde edilemezler ve bunlar elde edilirken de çok alın teri harcanır.

İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder, çünkü yol düz ve kısadır, fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur. (Hesiodos)

Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır. (Crowquill)

Kötülüğün yolu yakındır, kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur Tanrı. (Platon)

Her kim evladına haram yedirmez ve kazancını alın teriyle helalinden kazanırsa yüce Mevla’m elbet onu mükâfatlandıracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.