Kapat

Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Hayvan ile ilgili atasözleri anlamları ve açıklamalarını sayfamızda bulabilirsiniz. Hayvanla ilgili ata sözleri

Hayvanla İlgili Anlamlı Atasözleri

-Köpeksiz sürüye kurt girer
Koruyucusuz topluma, bekçisiz ülkeye düşman saldırır.

-Horoz ölür, gözü çöplükte kalır
Kişinin sevdiği şeye karşı olan hırsı ölünceye kadar sürer.

-Çıngıraklı deve kaybolmaz
Varlığını gösteren kişi, eser bırakan kişi nerede olursa olsun unutulmaz

-Ata binersen Allah’ı attan inersen atı unutma
Ata bindiğin zaman insafsız olma, hayvanı çok hırpalama. Buna Allah razı olmaz. Attan indiğin zaman da onun yemini, suyunu, tımarını unutma

-Talı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Tatlı dil, güzel söz azgın düşmanı bile yola getirir.

-Atına bakan ardına bakmaz
İyi bakılmış ata binen, düşman bana yetişecek mi diye arkasına bakmaz. İyi bakılmış at sahibine güven verir.

-Yalnız öküz çifte koşmaz
İki kişi ile yapılması gereken bir işi tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru değildir.

-At yiğidin yoldaşıdır
Türk, atı çok sever. Birçok işlerini onunla arkadaşlık ederek yapar. At Türk’ün savaşta kahramanlık ortağıdır. Yolculuğu onunla yapar, yükünü onunla taşır. Atın özellikleri yiğitle birlikte söylenir.

-Yılanın başı küçükken ezilir
Büyüyeceği belli olan her tehlike, daha başta önlenmeli, düşman güçlenip, zarar verecek duruma gelmeden ezilmelidir.

-Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin
Üzerinde yük bulunan at yokuş aşağı inmekte zorluk çeker.

-Yumurtlayan tavuk bağırgan olur.
Çalışan ve verimli kişi, kendini göstermek ve yaptığını herkese duyurmak için sesini yükseltir.

-Bir çöplükte iki horoz ötmez
Bir toplumda iki baş olmaz. Olursa aralarında anlaşmazlık çıkar, biri ötekini uzaklaştırır.

-Yuvayı yapan dişi kuştur
Bir evin yönetim, geçim düzenini ve ailesinin mutluluk içinde yaşamasını kadın sağlar

-Bir koyundan iki post çıkmaz
Bir kimseden verebileceği kadar birşey aldıktan sonra, dolambaçlı yolla aynı şeyi tekrar almaya çalışmak, boşuna emek harcamaktır.

-Yavuz at yemini arttırır.
Görevini başarı işle yürüten kişi, bunun karşılığını görür. Gücü artan kişi de görevini daha büyük bir çabayla yapar

-Bülbülü altın kafese koymuşlar “ah vatanım” demiş
Kişi, yurdu dışında ne kadar iyi bir yaşam ortamında olursa olsun yine yurdunu arar, onun özlemini çeker.

-Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
Kirli şeylerle birarada bulunanalar, ne kadar ufak olursa olsun ve ne kadar zararsız görünürse görünsün, içimiz almaz.

-Bülbülün çektiği dili belası
Bülbül güzel öttüğü için kafese konulmuş özgürlüğünü kaybetmiştir. Kişi bundan ibret almalı dilini tutmalıdır. Düşünülmeden söylenen sözler, yersiz konuşmalar insanın başını derde sokar.

-Leyleğin ömrü laklakla geçer
İşsiz kişi bütün zamanını gevezelikle, çene çalmakla geçirir.

-Canı yanan eşek attan yürük olur
Bir durumdan canı yanmış kişi, o durumun bir daha başına gelmemesi için elinden gelen çabayı harcar, başaramayacağı düşünülen işleri başarır.

-Leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider
Sürekli olarak bir iş üzerinde durmayan, maymun iştahlı olan kişiye kimse güvenmez

-Havlayan köpek ısırmaz
Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir saldırıda bulunmaz

-Köpek sahibini ısırmaz
Kişi ne kadar aşağılık olursa olsun, kendini benimseyip koruyana kötülük etmez

-Deveden büyük fil var
Hiçbir kimse görevinin büyüklüğü ve yetkisinin genişliği ile övünmemelidir. Çünkü ondan üstünü de vardır.

-Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
Başkasının malı bize olduğundan daha değerli görünür. Oysa aynı şey bizde de vardır.

-Her koyun kendi bacağından asılır
Herkes kendi suçundan sorumludur

– Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar
Kişi çalışıp, kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli, çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir.

-İt ürür, kervan yürür.
Doğru yolda olanlara çatanlar, kervana ürüyen köpeğe benzerler. Bu tür karşı koymalar, yürüyüşü engellemez.

-Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar
Büyüklerin tuttuğu yol küçüklere örnek olur, onlar da aynı yolu izler.

-İki tımar bir yem yerine geçer
Atı sık sık tımar etmek, yemle beslemek kadar önemlidir.

-Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış
Görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya çalışırsa beceremez. Kendisinin doğal davranışını da yitirir, gülünç olur.

-Kanatsız kuş uçmaz
Gereken imkanlarla donanıp güçlenmeyen kişi amacına ulaşamaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir