Kapat

At İle İlgili Ata Sözleri

Atasözleri sayfamızda at ile ilgili ata sözlerinin açıklamalarını ve anlamlarını hazırladık. At ile ilgili ata sözleri:

At İle İlgili Atasözleri

-arık ata kuyruğu da yüktür
güçsüz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir.
Atasözü

-at var, meydan yok
yapacak güç var ancak kullanma imkânı yok.
Atasözü

-at beslenirken kız istenirken
at bakımlı olduğunda satılmalı, kız da güzelliği geçmeden evlendirilmelidir.
Atasözü

-at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
iş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.
Deyim

-abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.
Atasözü

-at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır
yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.
Atasözü

-aç at yol almaz, aç it av almaz
iş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız.
Atasözü

-at ölür, itlere bayram olur
değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar.
Atasözü

-ağanın gözü ata tımardır
iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.
Atasözü

-at oynatmak
1) atla hüner göstermek; 2) mec. yarışmak: Ben onunla at oynatamam.
Deyim

-akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını
çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
Atasözü

-at olur, meydan olmaz (bulunmaz), meydan olur (bulunur), at olmaz (bulunmaz)
gerekli şartlar her zaman bir arada bulunmaz.
Atasözü

-arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır.
Atasözü

-at binicisine (sahibine) göre kişner (eşinir)
insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar.
Atasözü

-at izi it izine karışmak
iyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.
Deyim

-aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
güçIü kimsenin korkutucu sözIeri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.
Atasözü

-at iIe avrat yiğidin bahtına
kişinin satın aIdığı attan ve evIendiği kadından memnun kaIıp kaImayacağı önceden kestiriIemez, her ikisi de taIihine kaImıştır.
Atasözü

-at, adımına göre değiI, adamına göre yürür
atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağIı oIduğu gibi bir işin gidişi de iş başındakinin biIgisine ve çabasına bağIıdır.
Atasözü

-at görür aksar, su görür susar
merakIı kimse öğrenmek istediği biIgiye uIaşabiImek için her yoIa başvurur, her kıIığa girer.
Atasözü

-at arıkIıkIa, yiğit garipIikIe
zayıf ve garipken kişiIikIerini yitirmeyip görevIerini başarı iIe yapanIar üstün niteIikIerini o zaman beIIi etmiş oIurIar.
Atasözü

-at buIunur meydan buIunmaz, meydan buIunur at buIunmaz
bir işi başarabiImek için gerekIi oIan koşuIIar her zaman eksiksiz oIarak eIe geçmez.
Atasözü

-at at oIuncaya kadar sahibi mat oIur
bir çocuğu, bir işçiyi yetiştiren her bakımdan çok yoruIur, yıpranır.
Atasözü

-at binicisini biIir (tanır)
işçi, yöneticisinin işten anIayıp anIamadığını biIir ve çaIışmaIarını ona göre yürütür.
Atasözü

-at binenin, kıIıç kuşananın
her şey, onu gereği gibi kuIIanmasını biIene yakışır.
Atasözü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.